NORNA

NORNAlogo

NORNA, Nordic Operating Room Nurses Association, ble grunnlagt i 1993. Det er en nordisk organisasjon for operasjonssykepleiere i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

NORNA er en organisasjon som ivaretar operasjonssykepleiernes interesser innenfor perioperativ sykepleie. De vil fremme operasjonssykepleieres faglige ferdigheter, og ha fokus på at faget er basert på vitenskapelig kunnskap, erfaringer og kunnskapsbasert praksis.

NORNA arbeider for:

 • Spre kunnskap om de nordiske operasjonssykepleiernes utdanning og arbeidsvilkår
 • Spre kunnskap om nordisk forskning innenfor perioperativ sykepleie
 • Legge til rette for en felles nordisk forskning innen perioperativ sykepleie

Styret i NORNA består av to medlemmer fra de hver av de nordiske landenes operasjonssykepleierforeninger. Styret møtes to ganger i året. Landene veksler på å være vertskap for styremøtene.

Last ned NORNA sin medlemsfolder (2008)

 


 

  NORNA 2020 - Call for abstract

  The sixth Nordic Congress for Operating Room Nurses - the NORNA Congress 2020 - will be held in Bergen, Norway, 9. -11. september 2020.


  ONE STEP AHEAD - Perspectives on Operating Room Nursing


  NORNA invites perioperative nurses to submit abstracts to be considered for presentation at the 6th NORNA Congress in Bergen, Norway.

  Abstracts from colleagues from countries outside NORNA are also welcome.

  The theme of the congress is: One step ahead – perspectives on operating room nursing. The aim of the conference is to share perspectives on operating room nursing, and how the future might influence or affect our role as operating room nurses.

  Abstracts in general subject areas relevant to the congress theme and aim are welcomed for oral or poster presentation:
  • Scientific research
  • Improvement knowledge/quality projects

  Congress language is English. Abstract can only be submitted and presented in English. Abstracts submission: Submit and see submission Guidelines 

  Deadline: March 8th   2020. All Abstract will be evaluated by representatives from the scientific committee. Please submit abstracts via nsflos.no

  We are looking forward to hearing from you and hope to see you in Bergen.

  Les mer

  Referat fra NORNA vårmøte 2019

  21.-22. mars 2019 ble det avholdt vårmøte for NORNA i Reykjavik.

  Les mer

  Referat fra NORNA vårmøte 2017

  23.-24. mars 2017 ble det avholdt vårmøte for NORNA i Helsinki.

  Les mer

  NORNA-Kongressen 2018 - Call for abstract

  NORNA-Kongressen 2018 avholdes i Stockholm 29.-30. November 2018 av RFOP, den svenske operasjonssykepleierforeningen.

  Det tas nå imot innsending av abstracts for vurdering til presentasjon på kongressen!

  Les mer

  Referat fra NORNA vårmøte 2016

  14.-15. april 2016 ble det avholdt vårmøte for NORNA i København.

  Les mer


Se alle nyheter om NORNA