Nord-Norsk Seminar


 

Siste oppdateringer!

  NSFLOS STIPEND 2022

  NSFLOS deler årlig ut flere stipend til sine medlemmer. Les kriteriene for tildeling av stipend og søk nå!

  Søknadsfrist: 2. september 2022


  Last ned kriterier for tildeling av stipend!

  Last ned søknadsskjema!


  KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND 2022 
  (revidert i 2019-25.04)


  NSFLOS – utdanningsstipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til videre formell utdanning på minimum mastergradsnivå.

  Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  NSFLOS – reise- og studiestipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

  Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  NSFLOS – FoU stipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til fag-og utviklingsarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

  Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

  • formalisert utdanning relevant for fagområdet
  • kurs/seminarer relevant for fagområdet
  • hospitering og internasjonalt arbeid
  • prosjektutvikling
  • kunnskapsbasert praksis
  • vitenskapelig forskning

  Utlysning:

  Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og
  fagportalen https://nsflos.no/ 

  Særskilt søknadsskjema finnes på web-siden og må benyttes.

  Søknadsfrist er 02 september 2022


  Generelle vilkår for tildeling av stipend:

  • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år og være à jour med medlemskontingenten.
  • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie.
  • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert.
  • Stipend utbetales på bakgrunn av reiseregning eller NSFLOS utleggskjema vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler.
  • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
  • Stipendet må benyttes etter tildeling og senest innen året etter.
  • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år.
  • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 4 år.
  • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål.
  • Beløpet kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene ikke overholdes.

   

  Utdanningsstipend:

  • Utdanningsprogram og bekreftet opptak må legges ved til utdanningsstipend.
  • Kvittering for betalt semesteravgift vedlegges.

  FoU stipend:

  • Dokumentasjon for anvendelse må vedlegges.
  • Dersom FoU stipend innbefatter reise, se vilkår for reisestipend.

  Reisestipend:

  • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
  • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på max 1000 ord til styret/stipendutlyser og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av reiseregning.
  • Rapporten publiseres på vår nettside nsflos.no

  Prosjektmidler:

  • Dokumentasjon på anvendelse, forslag til budsjett og prosjektplan må vedlegges.

  Tildeling:

  Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.
  Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.
  Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder:

  Faggruppeleder NSFLOS
  Petrin Eide

  Phe@hvl.no

  Les mer

  Sommerhilsen fra styret

  Kjære alle operasjonssykepleiere.

  Styret i NSFLOS har nå lagt bak oss det første halve året i denne valgperioden. Vi har jobbet godt, men ser at det er så mye mer vi burde ha gjort.

  Bemanningsnorm (lenke)

  Vi ser at Bemanningsnorm for operasjonssykepleiere er et viktig dokument, og opplever at det er mange av dere som ber om råd angående bemanning og beredskap. Vi i styret i NSFLOS jobber med dette politisk, og har tatt dem videre til forbundsledelsen. Men det er tillitsvalgt på arbeidsplassen som må ta kampen sammen med dere! Det er derfor viktig at dere tar kontakt med tillitsvalgte og ber dem sloss for god og forsvarlig bemanning og beredskap.

  Spesialistgodkjenning

  Vi arbeider med spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere, og følger med på helsepersonell kommisjonens arbeid. I den forbindelse håper vi å presentere en ny ansvars og funksjonsbeskrivelse, i løpet av høsten. Vi vil presentere den for lokalgrupper og nettverk slik at mange kan ta del i utformingen.

  EORNA
  (lenke til stemningsrapport)

  Det som har vært gledelig denne våren er den flotte EORNA konferansen i Stavanger. En svært godt arrangert konferanse med mange gode forelesere og faglig påfyll. En stor takk til Aina Hauge og Cathrine Heen som var det lokale vertskapet og våre representanter i EORNA styret.

  Aktivitet i lokalgruppene

  Det som også er gledelig, er at flere lokalgrupper har tatt opp aktiviteten etter noen stille Corona år. Østfold har fått aktivitetsmidler fra sentralt fagforum i NSF, Haugesund vil lage nytt lokalnettverk og Ålesund er i ferd med å konsolidere seg.

  Seminardager 2022 i Fredrikstad (lenke)

  Vi håper på å se så mange som mulig på seminardager i Fredrikstad, der det vil bli forelesninger om helsevesenet som industri, operasjonssykepleie historie, kirurgisk beredskap, spesialistgodkjenning ,fremtidens operasjonsstuer og mye mer.

  Vi ønsker dere en riktig god sommer, og håper dere finner roen.

  Marianne, Hanne, Sisilie, Birgitte, Astrid og Petrin

  Les mer

  Artikkel: A Delphi study identifying operating room nurses’ non-technical skills

  Artikkel av Irene Sirevåg, Ingrid Tjoflåt & Britt Sætre Hansen


  Publisert i Journal of Advanced Nursing, 2021;00:1-15

  DOI: https://doi.org/10.1111/jan.15064


  Last ned og les artikkelen! (.pdf)


  ABSTRACT

  Aim: To identify the non-technical skills of operating room nurses. This is the first empirical study that includes scrub and circulating operating room nurses.
  Design: A three-round modified online Delphi technique was used for this study.
  Methods: Eligible participants (n = 106) with a minimum of 2 years of operating room nursing experience were selected for the expert panel by self-recruitment from a population (N = 1640) of operating room nurses. Data were collected through online surveys, based on crew recourse management theory, between April and September 2020. Descriptive statistics analysis was used for the quantitative data, and deductive thematic analysis for the qualitative data. Consensus was determined using stability between the survey rounds.
  Results: A consensus was obtained to maintain the non-technical skills categories of situation awareness, leadership, decision-making, communication and teamwork. The qualitative data revealed several novel non-technical skills, including independent decision-making and leadership skills.
  Conclusion: The non-technical skills of operating room nurses are more extensive than previously identified. This study has contributed to a verbalization of the tacit knowledge and skills of the operating room nurses. In addition, a list of non-technical skills that should be included in the education of operating room nurses to ensure patient safety in the operating room has been prepared.
  Impact: This study addresses the lack of research on the non-technical skills of operating room nurses. When exploring the non-technical skills of scrub and circulating nurses, a diversity of novel non-technical skills was uncovered. This research will provide input for the development of a new training, supervision and assessment tool for accelerated development of the non-technical skills of operating room nurses. This contribution to the verbalization of the formerly tacit non-technical skills may facilitate clinical and formal teaching of such skills and may subsequently impact surgery-related patient safety

  Les mer

  NSFLOS Vervekampanje 2022

  NSFLOS ønsker seg flere medlemmer!

  Blir du medlem i perioden 01.01.22-31.12.22 er du med i trekningen om en gratis deltagelse på våre seminardager i Bergen september 2023

  Om du vinner trekningen får du dekket seminaravgiften, dagpakker og seminarmiddag

  Ta kontakt med din lokalgruppe i  NSFLOS eller styret sentralt

  Velkommen som medlem!


  Last ned poster! (.pdf)

  Last ned poster! (Powerpoint)


  Les mer

  Stemningsrapport fra EORNA-kongressen 12.-15. mai 2022

  Den tiende EORNA-kongressen i Stavanger har vært under planlegging av arrangementskomiteen i over to år. Aina Hauge og Cathrine Heen har vært NSFLOS sine representanter i EORNA vedrørende dette arbeidet. EORNA samarbeider med kongressfirmaet KIT-group. De har vært profesjonelle samarbeidspartnere og må få noe av æren for at kongressen ble så bra. Kongressen ble utsatt ett år pga pandemien. Det ble arrangert en kortere virtuell kongress i 2021. Påmelding åpnet før jul i 2021, men det tok tid før antall deltagere ble så mange at vi kunne beslutte at kongressen skulle gjennomføres. Det ble til slutt over 600 deltagere fra 37 forskjellige land. Enkelte kom langveisfra, Colombia, USA og Australia. Omtrent en fjerdedel av deltagerne var fra Norge, men det var også relativt store grupper fra Sverige, Israel, Finland og Croatia.

  Les mer