Wenche Klemetsen – Fremtidens operasjonsstuer – erfaringer fra nytt Østfoldsykehus, Kalnes

 

Wenche Klemetsen, Operasjonssykepleier og rådgiver ved Operasjonsavdelingen, Sykehuset Østfold, Kalnes.

 

Wenche Klemetsen
Wenche Klemetsen
Wenche Klemetsen
Wenche Klemetsen