Heidi Sørum – Operasjonssykepleieres erfaring med Covid-19 pandemien – en kvalitativ studie

Heidi Sørum
Heidi Sørum

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere