EORNA-kongressen 2017

Den 8.  EORNA-kongressen skal avholdes 4. til 7. mai 2017 på Rhodos i Hellas.

Det vitenskapelige programmet vil bestå av innovative og interessante temaer, med forelesninger, presentasjoner av postere, og workshops. Kongressen vil bli en fantastisk mulighet til å forbedre og styrke dine evner og kunnskaper innen peroperativ omsorg. Under kongressen vil det være mulig å dele kunnskap og erfaringer med kolleger fra over 40 land.

Et foreløpig program er nå tilgjengelig via kongressens sider!

Fristen for å sende inn abstracts til vurdering gikk ut i juli 2016, og fristen for å sende inn E-posters gikk ut 1. februar 2017.

Fristen for tidlig påmelding går ut 28. februar!
Les mer

Velkommen til våre nye sider!

www.NSFLOS.no vil nå være vår profilerte adresse, men man kommer fremdeles til rett plass ved å bruke den gamle adressen, www.overblikk.net . (Vil fungere om noen dager!) Vi har nytt utseende, men de største forandringene har skjedd bak... Les mer