Tag Archives: pediatri

Utdanning: Spesialisering innen pediatrisk kirurgi

Høsten 2018 ble det i Sverige startet utdanning for operasjonssykepleiere for spesialisering innen pediatrisk kirurgi. 

Høsten 2019 starter et nytt kull ved Karolinska Institutet i Stockholm. Utdanningen er for operasjonssykepleiere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Første del av kurset pågår uke 39-49 høsten 2019, og andre del pågår uke 6-19 våren 2020.

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Les mer