Category Archives: Internasjonalt

EORNA-kongressen 2017

Den 8.  EORNA-kongressen skal avholdes 4. til 7. mai 2017 på Rhodos i Hellas.

Det vitenskapelige programmet vil bestå av innovative og interessante temaer, med forelesninger, presentasjoner av postere, og workshops. Kongressen vil bli en fantastisk mulighet til å forbedre og styrke dine evner og kunnskaper innen peroperativ omsorg. Under kongressen vil det være mulig å dele kunnskap og erfaringer med kolleger fra over 40 land.

Et foreløpig program er nå tilgjengelig via kongressens sider!

Fristen for å sende inn abstracts til vurdering gikk ut i juli 2016, og fristen for å sende inn E-posters gikk ut 1. februar 2017.

Fristen for tidlig påmelding går ut 28. februar!
Les mer