Operasjonssykepleierne NSF

Dekontaminering av kirurgiske instrumenter

Filmen “Dekontaminering, sterilisering, kontroll og vedlikehold av kirurgiske instrumenter” beskriver hvert steg i sterilforsyningskjeden på en oversiktlig og forståelig måte. Ved mange institusjoner er de forskjellige leddene helt adskilt, som for enkeltmennesker kan bety lite innsikt og forståelse for alle prosessene. Denne filmen ønsker å forandre på dette.

Skapt av Petrin Hege Eide og Grethe Dåvøy, høgskolelektorer for videreutdanning i operasjonssykepleie ved Høgskolen i Bergen, sammen med deres studenter, kull 2014-15.

Produsert av Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen.

 

 

Se på Youtube her!