Fagseminar på Klækken 2015

Last ned programmet her!
Last ned påmeldingsskjema her!

Program torsdag 19.mars

08.00 – 09.00 Registrering. Besøke utstillerne.

09.00 – 09.10 Åpning v/ AIO Buskerud.

09.10 – 10.45 Dagens realiteter og fremtidens utfordringer ift resistente bakterier. Bruk av antibiotika
Dag Berild. Infeksjonsmedisiner, OUS

10.45 – 11.30 Kaffe, besøke utstillere

11.30 – 12.30 Antibiotikaresistens. Nasjonale retningslinjer
Petter Elstrøm. Sykepleier, epidemiolog og senirorådgiver i Folkehelseinstituttet

12.30 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.00 Resistens eller ikke? Konsekvenser i praksis

Nina Sorknes. Intensiv- og hygienesykepleier, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet

15.00 – 15.30 Besøke utstillere, kaffe

15.30 – 16.30 Paneldebatt: Dagens tema.
Deltakere oppfordres til å komme med aktuelle problemstillinger fra praksis

Dagens forelesere sitter i panelet

16.30 Avslutning + noe å bite i på vei ut

Oppfriskende tur i bassenget, eller en tur i det fri

19.00 – 20.00 Vinsmaking kurs

20.00 Festaften med dans og musikk


Nytt av året:

Som et artig innslag ønsker vi å kåre ”kveldens hår-/hodepynt”. Kreativitet premieres. Det er selvfølgelig helt frivillig å være med!

 

Program fredag 20.mars

08.30 – 08.55 Besøke utstillerne.

09.00 – 10.15 Snøskred
Ole Petter Haugen. Overlege anestesi, Norsk Luftambulanse Ål og ved Drammen SH, VV

10.15 – 11.00 Besøke utstillere, kaffe

10.45 – 11.30 Leiring av pasienten på opr.stuen
Leiringsskader og postoperative observasjoner

Irene L Olsen. Opr spl / fagutv spl, Drammen SH, VV

Harald Heen. Produktspesialist i Puls

11.30 – 12.00 Besøke utstillere, kaffe. Utsjekk

12.00 – 12.50 Leiring og postoperative observasjoner forts.

12.50 – 13.00 Utdeling av premier fra utstillere

13.00 – 13.30 Avslutning og et spektakulært underholdningsshow

13.30 Lunsjbuffet

Hjemreise

Vi tar forbehold om endringer i programmet