Karen Bjøro – NSF – en internasjonal aktør i solidaritets- og bistandsarbeid