Lisbeth Normann – Operasjonssykepleier, samfunnsaktør og praktiker