Ole Georg Moseng – Sykepleiere: Profesjonelle fra første stund!