Halvard Stave – Alarmen går – Leirskredet på Gjerdrum, beredskap og katastrofearbeid