Mette Dønåsen – Jubileumshilsen fra NSF. Aktuelle fagpolitiske saker