Gunhild Bakkalia Bjørna – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen

Last ned presentasjonen!


Gunhild Bakkalia Bjørna
Gunhild Bakkalia Bjørna
Gunhild Bakkalia Bjørna

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere