Gunhild Bakkalia Bjørna – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen