Fredag 9. september 2022
Møteleder: Cathrine Heen/ Astrid Wevling

Kl. 08.30 Møtestart
Kl. 08.45-09.45 “Fremtidens operasjonsstuer”.
Noemi Bitterman, Professor, Technion, Israel Institute of Technology
Kl. 09.45-10.45 “Hvor går veien videre? Organisering av akutt kirurgi”,
Håkon Angell Bolkan, Seksjonsleder akutt gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital
Kl. 10.45-11.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 11.15-11.45 “Nasjonale prosedyrer i Sverige”
Lars Salomonsson, Operationssjuksköterske, enhetschef Centraloperation, Östersund Sjükhus og Anna Ekepil, Operationssjuksköterske, sektionsledare Visby centraloperation
Kl. 11.45-13.00 Besøk i utstillingen og lunsj
Kl. 13.00-14.00 Fritt foredrag
“Eg gjorde det dei ba meg om” – En kvalitativ studie av dagkirurgiske pasienters egenbehandling hjemme.
Petrin Eide 1. lektor ved klinisk master i operasjonssykepleie ved Høgskulen på Vestlandet
Kl. 14.00-14.30 Fritt foredrag
“Praksisveiledning i klinikken” – Et brobyggeerprosjet mellom Akershus Universitetssykehus og Oslo MET
Sisilie Skråmm, Fagutviklingssykepleier, Ahus
Kl. 14.30-15.00 “Fra Hospital til sykehus”.
Jan Henrik Lund, Overlege sykehuset Østfold og RH, Sykehushistoriker
Kl. 15.00-15.15 Avslutning