Eg gjorde det dei ba meg om

Petrin Eide, 1. lektor ved klinisk master i operasjonssykepleie ved Høgskulen på Vestlandet presenterte en kvalitativ studie av dagkirurgiske pasienters egenbehandling hjemme med tittelen “Eg gjorde det dei ba meg om”. 

Presentasjonen er ikke publisert.