Fag eller Industri

Presiden for den Norske legeforening, Anne-Karin Rime belyste ulike tema hvor utøvelse av faget blir utfordret av blant annet drift og for små lokaler på sykehus.

Lenke til innlegget: her.

 

Seminardager Fredrikstad 2022