Robotkirurgi og rollen som førsteassistent

Kristin Østgaard, Operasjonssykepleier Ahus, har gjort en studie om robotkirurgi og rollen som førsteassistent. 

 

Seminardager Fredrikstad 2022