Operasjonssykepleierne NSF

NORNA Styremøte – Vår 2014

NORNA styremøte i Reykjavík, 3. – 4. April 2014

Representanter:

Aina Hauge Norge
Asbjørg Giskemo Norge
Catarina Augustson Sverige
AnneMarie Nilsson Sverige
Lise Kjaer Danmark
Jette Isberg Danmark
Anita Kenakkala Finland
Marianne Lundsten Finland
Torunn Agnes Einarsdottir Island
Hildur Guðmundsdottir Island

Møtet ble avholdt i Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (det islandske sykepleierforbunds) lokaler i Suðurlandsbraut 22, Reykjavík.

Representantene avga rapport om situasjonen i eget land. De nordiske land har mange fellestrekk og opplever stort sett de samme utfordringene knyttet til turnover og rekruttering, utdanning og kompetanse.

Et annet område som ble viet stor oppmerksomhet under møtet er status på Trygg kirurgi (sjekklister). Alle land benytter nå denne, men er kommet litt ulikt når det gjelder innføringen. Utfordringer knyttet til innføringen er stort sett gjenkjennelig i alle land.

Når det gjelder neste NORNA kongress, som etter planen skal finne sted i København i 2017, diskuterer vi nå en endring i konseptet, som vi gjerne ønsker at våre medlemmer skal komme med innspill på. Siden EORNA har besluttet å endre sin kongress til hvert andre år, ser vi at dette kan påvirke NORNA kongressen. Det vi nå diskuterer på bakgrunn av et forslag fra Danmark er:

  • 1 dags komprimert NORNA kongress (med ankomst torsdag ettermiddag/kveld og kongress påfølgende fredag)
  • Neste kongress i København flyttes til 2016 og deretter hvert annet år, (slik at EORNA- og NORNA kongressen ikke kommer samme år).
  • Vår eller høst? (Når mener dere er det beste tidspunktet?)
  • Torsdagen planlegges som en “get together” med fellesmiddag for alle deltakerne, inkludert utstillerne.
  • NORNA vil på bakgrunn av innspill fra de ulike land konkludere på sitt neste møte 02.-03.10.14
  • NSFLOS setter frist til 31.08.14 til å komme med innspill på dette. Håper at mange av dere vil bidra aktivt!

     

 

Norges representanter: Asbjørg og Aina
Sveriges representanter: Catarina og Anne Marie
Islands representanter: Torunn og Hildur
Finlands representanter: Anita og Marianne
Danmarks representanter: Lise og Jette