Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS Nyhetsbrev – Sommeren 2019

Sommerhilsen fra styret!


Last ned dette nyhetsbrevet! (.pdf)


Fra venstre: Petrin Eide, Hanne Sofie Yttervik, Aina Hauge, Cathrine Heen. Bak: Hanne Zachariassen og Birgitte Kristensen.

Bildet er tatt på styremøtet i NSFLOS 14.06.19

En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS går snart i feriemodus, men vi vil allikevel komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel sommertid.

Styret vil først minne dere alle på at det fortsatt er mulig å melde seg på våre seminardager i Stjørdal innen «tidligfristen» som er utvidet til 30.06.19. Så skynd dere! For etternølere er det selvsagt mulig å melde seg på helt til oppstart. Årets tema er: Faglig ledelse – når andre vil bestemme. Struktur, makt og kultur i organisasjonen. Foreløpig program finner dere på www.nsflos.no .  Endelig versjon vil foreligge så snart som mulig!

Våren 2019 har styret sammen med noen av dere diskutert rollen som «First Assistant» (RFNA) der operasjonssykepleieren utfører denne funksjonen istedenfor kirurgen ved robotkirurgi. Siste ord er på langt nær sagt i denne saken, og det er mange områder som er interessante for NSFLOS å ta tak i. Kan det for eksempel være aktuelt å starte en egen opplæring i Norge, som bygger på vår operasjonssykepleierutdanning? Hva med lønn for slik utvidet kompetanse? NSFLOS er enig med det som er framkommet etter diskusjonen på fagdagen i Arendal om at det er et behov for en funksjonsbeskrivelse og en begrepsavklaring på RFNA i Norge.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til fortsatt å be de av våre medlemmer som har erfaring og/eller tanker og refleksjoner rundt dette temaet, om å sende en mail til faggruppeleder aina.hauge@sus.no. Styret ønsker at operasjonssykepleierne engasjerer seg, sier sin mening og deler sine erfaringer med oss. 

Et annet viktig tema i styret er utdanningen vår, som har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene, og der mange universitets- og høyskoler nå har fått på plass tilbud om Master i Operasjonssykepleie. Flere husker nok også ABIO rapporten som kom for noen få år siden, og som blant annet viste til det økende behovet for nye studieplasser for å møte den store «turnover» som venter disse utdanningene de neste årene. Dette ser det nå ut til at myndighetene har tatt på alvor, og regjeringen foreslår en økning på 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere i løpet av de neste fire årene. Av disse er 30 planlagt tildelt fra høsten av. Plassene vil fordeles etter søknad til universiteter og høyskoler som kan ta i bruk de nye plassene allerede fra høsten. Du kan lese mer på www.regjeringen.no. Selv om dette på langt nok dekker behovet, er det en god begynnelse, og en gladmelding til alle oss som har jobbet for dette i lang tid.

Det utdannes ca. 600 spesialsykepleiere årlig, mot et kandidatmåltall på 641Kandidatmåltallene har vært uendret siden 2015. Tall fra NAVs bedriftsundersøkelse viser at det i 2018 manglet 1350 spesialsykepleiere (www.nsf.no). Så her er det fortsatt mye å ta tak i.

Som mange kanskje har fått med seg nå, vil det skje mye på kongressfronten fremover. Norge skal avholde både NORNA og EORNA kongress i løpet av de kommende 2 år, NORNA kongressen avholdes sammen med våre seminardager og finner sted i Bergen 09-11. september 2020. Dette året er også et jubileumsår for NSFLOS, som fyller 50 år! Vi håper at mange vil feire dette sammen med oss i 2020! Som NORNA kongress er dette den 6. i rekken, og tema for kongressen er: «One step ahead – perspectives on operating room nursing.»

EORNA kongressen vil finne sted i Stavanger 27-30 Mai 2021, og er den 10. i rekken. Tema for kongressen er: «Wind of Change». Oppdateringer med «Call for abstract» vil komme snart for begge kongressene, og vi håper på riktig mange bidrag fra Norge denne gangen. Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt få norske bidrag de siste årene på begge disse kongressene, og det fra det landet i Europa, ja kanskje verden, som har den beste utdannelsen innen faget. Dette må alle være med å endre på de kommende to år! Når det gjelder EORNA-kongressen spesielt så ønsker styret i NSFLOS å legge til rette for norske bidrag ved blant annet å gi økonomisk støtte til de som har fått antatt sine bidrag. Dette fordi det ikke gis samme gunstige vilkår med hensyn til honorar, reise og opphold til foredragsholderne på EORNA kongressene, slik vi er vant til fra våre egne seminardager. Vi håper at dette kan bidra til at flere vurderer å sende inn sine bidrag!

Til slutt en oppfordring til alle om å sende inn forslag til navn på kandidat til ledervervet i Sentralt Fagforum fra leder av nominasjonskomiteen i Sentralt Fagforum:

«Bekjentgjøring av valg til leder av Sentralt fagforum (SF)

Det skal velges leder av Sentralt fagforum (2019 – 2023)
Nominasjonskomiteen ber om at faggruppene bidrar til å spre informasjon om dette valget til sine medlemmer. I tillegg vil informasjon om dette vervet publiseres på nettsiden til SF, i nyhetsbrev fra SF, samt egen epost til alle som er medlem av en faggruppe.
NB! Frist for å foreslå kandidater eller melde sitt kandidatur er 15. august 2019»

NSFLOS avholder første styremøte etter ferien den 23. august. Vi tar gjerne imot innspill fra medlemmene våre. Aktuelle saker eller spørsmål fra lokalgruppene / medlemmene kan fremmes til leder innen søndag 18. august.

Styret i NSFLOS ønsker alle våre medlemmer og øvrige operasjonssykepleiere EN RIKTIG GOD SOMMER!

Aina Hauge
Faggruppeleder