Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere 2018

Under generalforsamlingen i Trondheim, september 2017, orienterte styret i NSFLOS om at det var ønsket å etablere et nettverk for fagutviklingssykepleiere.

Det første møtet ble avholdt 27/4-18 i NSF sine lokaler i Tollbugata 22, med 31 deltakere.

10.00-11.00 Velkommen ved faggruppeleder Aina Hauge.Presentasjon av deltakerne. Hva er DIN største utfordring i hverdagen?

Innledning med utvikling av retningslinjer for nettverket
vararepresentanter Birgitte Kristensen og Cathrine Heen.

Innspill på ønskede tema for nettverket.

11.00-11.45 Lunsj
11.45-12.30 Leiring av operasjonspasienten- en longitudinell studie, stipendiat Benedikte Bjøro og professor Signe Berit Bentsen.
12.30-13.15 Fremlegg/diskusjoner vedrørende utfordringer ved leiring ved deltagerne.

OUS, Generell seksjon, laparoskopi og trendelenburg, Benedicte Wiggen/Cathrine N. Hanssen

Vestre Viken, Drammen, leiring i lithotomileie, smertekartleggingsverktøy, Irene

13.30-14.15 Multiresistente mikrober,
Bente Rognlien – Hygienesykepleier Vestre Viken, Drammen.
14.15-15.00 Hvordan håndteres smitte/smittevask i DIN operasjonsavdeling?
Deltagerne bidrar med innspill/diskusjon og prosedyrer/retningslinjer ved sine sykehus.
15.00-15.15 Avslutning/Evaluering

 

Innlegg ved stipendiat Benedikte Bjøro og professor Signe Berit Bentsen.

 

 

 


Se innkalling til dette møtet