Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere 2020

27. november 2020, kl. 9.00 – 15.00

Last ned programmet! (.pdf)


Last ned referat fra møtet! (.pdf)


 

08.30-09.00 Oppkopling og test for de som ønsker det
Moderator
Marianne Jungersen, nestleder NSFLOS
09.00-09.15 Velkommen v/ faggruppeleder Aina Hauge
Praktiske opplysninger

Faggruppeleder Aina Hauge
09.15-10.30 RETHOS 3 v/ Stein Ove Danielsen, ph.d. Førsteamanuensis OsloMet

Last ned presentasjon! (.pdf)

10.30-10.40 Pause
10.40-11.40 Strategier for en mer effektiv operasjonsstue v/ Vibeke Jahle, m.s. Fagutviklingssykepleier Sykehuset Østfold, Moss

Last ned presentasjon! (.pdf)

Last ned masteroppgave! (.pdf)

11.40-12.15 Lunsjpause
12.15-12.30 Orientering fra Styret i NSFLOS
12.30-13.30 Utvikling av operasjonssykepleierfaget, Robotkirurgi og kompetanse v/ Sisilie Skråmm, m.s. Fagutviklingssykepleier A-hus

Last ned presentasjon! (.pdf)

13.30-13.40 Pause
13.40-14.40 Coronapandemien. Hvordan har den påvirket operasjonsavdelingene og operasjonssykepleierne?
Vi deler våre erfaringer 

14.40-14.45 Oppsummering