NSFLOS Lokalgruppeledersamling – Vår 2022

LOKALGRUPPELEDERSAMLING 2022

  • Sted: Oslo, NSF-huset, Tollbugt 22
  • Dato: 21. – 22. april 2022

Program:

Torsdag 21. april

Kl. 15.00 Velkommen ved faggruppeleder Petrin Eide

Kl. 15.30 Hvordan står det til på arbeidsplasser og i lokalgruppene?
Runde rundt bordet
Kl. 16.30 Pause
Kl. 17.00 NSFLOS innsatsområder
Spesialistgodkjenning
Videreutdanning i operasjonssykepleie ved robotkirurgi v/Sisilie Skråmm
Lønnsforhandlingene 2022 i NSF v/Hanne Sofie Yttervik
Kl. 20.00 Middag

Fredag 22. april

Kl. 09.00 Spesialistgodkjenning ved Ine Myren
Kl. 10.00 Work shop; hva kjennetegner en operasjonssykepleier spesialist?
Kl. 11.30 Oppsummering i plenum
Kl. 12.00 Beredskap i Operasjonsavdelingen
Kl. 13.00 Lunch
Kl. 14 – 15 Spørrehalvtimen og avslutning

Kassererkurs: 11-15 For nye kasserere


Om sammenslåing av lokalgrupper:

NSF har vedtatt at lokalgrupper må slå seg sammen i tråd med ny fylkesstruktur i Norge. Noen fylker ønsker nå å skilles , mens andre vil bli værende i sitt nye fylke. Vestland, Trøndelag , Agder og Innlandet er fylker som vil bestå, og der lokalgruppene må starte samtaler og sammenslåing. Generalforsamlingen i NSFLOS anbefalte at lokalgruppene selv bestemmer om de fysisk skal slå seg sammen eller om de vil fortsette som før. I de fylkene som vil ha flere lokallag, vil kun en lokalgruppeleder få navnet leder, de andre lederne vil bli benevnt nestleder. Lokalgruppene må bli enig seg imellom om hvem som skal ha hvilken tittel. Økonomien til lokalgruppene i de nye fylkene vil bli slått sammen, dette er et teknisk grep fra NSF sin side. Det betyr ikke at noen mister penger, men at hvert fylke har sin konto i NSF. Når lokalgruppene er blitt enig ønsker styret i NSFLOS å få beskjed. Vi legger ved en presentasjon som kan benyttes i samtalene i lokalgruppene.


Med vennlig hilsen
Petrin Eide
Faggruppeleder NSFLOS
Petrin.Hege.Eide@hvl.no