Operasjonssykepleierne NSF

Rapport fra hospitering ved OUS, Ullevål Sykehus – Ragni Naavik

Ragni Naavik ble tildelt reise- og studiestipend av NSFLOS, og brukte dette til å reise til OUS, Ullevål Sykehus, 12. – 15. januar 2015.

Hun ville observere traumemottak og -situasjoner, og kompetansen operasjonssykepleiere kan bidra med i et traumeteam.

Hennes spørsmål var:
-Hvorfor er det viktig med kompetanse?
-Hvordan kan sykepleier heven denne kompetansen?
-Kan vi med enkle tiltak forbedre denne rollen vi har i dag?
-Vet de andre i teamet vår kompetanse?

Last ned og les hennes rapport her!