Operasjonssykepleierne NSF

Referat – 12. IAAS Internasjonale Verdenskongress i Dagkirurgi – Beijing, 8-10. Mai 2017 – Reisestipend

Sigrunn Aase Holen, fagansvarlig spesialsykepleier ved Dagkirurgi/Endo og plastikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim,  ble i 2016 tildelt NSFLOS reisestipend, for å delta på den tolvte IAAS Internasjonale Verdenskongress i Dagkirurgi, i Beijing.

Les hennes referat fra kongressen!


Sigrun Aase Holen du er tildelt NORDAF sitt reisestipend for 2016. Hva, jeg? Ja, det stemte jeg vant på mitt medlemsnummer. Hvor har du tenkt å reise spurte hun som delte ut stipend? Jeg slo til og sa Verdenskongressen i Beijing. Jeg har jo tross alt litt over 1 år å forberede meg på.

Påmelding var en utfordring, men når dette var i orden og visumprosessen var over, kom jeg meg på tur. Nå sitter jeg her, og det som ble til ei fantastisk uke i Beijing er over.

Jeg arbeider som fagansvarlig spesialsykepleier ved Dagkirurgi/Endo og plastikk ved St. Olavs hospital i Trondheim, så flyturen startet i Trondheim med mellomlanding i København. Det er 6 timer i forskjell på tiden. Dvs på vei til Beijing fikk jeg 6 timer, mens tilbake mistet jeg 6 timer.

Kl 1200 søndag 7.mai var jeg kommet til hotellet og kongress senteret som lå like ved Olympiastadion som ble bygget til Sommerolympiaden i 2008. Imponerende å ha utsikt til ”The bird`s nest” fra hotellvinduet.

Kollegaer fra Førde var kommet før meg samme dag, så vi avtalte å spise sammen. Dette slo vi sammen med registrering til Kongressen og en tur til Den himmelske freds plass. Det ble en lang og begivenhetsrik dag.

Det skulle komme mange slike dager i løpet av uken.

8. mai begynte den 12. Internationale Congress on Ambulatory Surgery.

Stor åpningsseremoni med introduksjonsfilm, Kinesisk dragedans og takketaler. Den kinesiske presidenten Zhang Zhenzhong og Presidenten for IAAS Gamal Eldin Mohamed startet det hele.

En bra kongress har alltid med litt om historien, så også her. Luc Van Outryve dro oss gjennom et lite resyme fra Egypt, gjennom gresk og romersk historie hvor han avsluttet med Grunnleggeren av Dagkirurgi James H.Nicoll (1864-1921)

Gamal E. Mohammed Fortsatte med hva definisjon på dagkirurgi er, og Douglas Mcwhinnie snakket om pasienters begrensinger i forhold til Dagkirurgi. Vår egen Jørgen Nordtoft snakket om barrierene som setter grenser for suksess innen Dagkirurgi. (For eksempel DRG systemet i Norge)

Ian Jackson avsluttet fellessesjonen med å snakke om å kunne utvide ”prosedyrepakken” for hva som kan utføres av Dagkirurgi, og å kunne dra nytte av hverandres erfaringer i fremtiden, blant annet med hensyn til forskning.

Hver dag hadde parallelle sesjoner med interessante forelesninger med alt fra hvordan organisere dagkirurgi, til for mye/ for lite informasjon til den dagkirurgiske pasienten, til pasienthotell, til anestesi og forskjellige former for kirurgi som kan gjøres dagkirurgisk. Hovedfokus er teamarbeid, informasjon og god kommunikasjon. Trygg kirurgi var et eget tema som ble fokusert på som veldig viktig, og det ble presisert at prosedyren for Dagkirurgi skal være lik den som for vanlig kirurgi.

Tirsdagskvelden ble forbeholdt festmiddag. Det var en opplevelse. Vi ble tatt med til et museum for mat og matkultur med museumsrunde først. Vi ble høytidelig ønsket velkommen og middagen foregikk slik at for hver rett vi fikk servert ble det fortalt en historie om retten via”skuespillere” og film på skjerm.

Onsdag var forelesningene fokusert på det som skjer internasjonalt. Utvikling av dagkirurgi i Sør Amerika, forbedringer i Europa og progresjonen i Kina.

Det ble høytidelig avslutning med overlevering av presidentfunksjonen fra Gamal Eldin Mohamed(Ungarn) til Beverly Khnie Philip (USA)

Kongressen var over, og jeg hadde en og en halv dag igjen til å se Beijing. Hva gjør man da?

Muren ble besteget onsdag etter lunsj. Bildet viser de stolte vinnerne av stipend.

Torsdag fikk vi med beste Dagkirurgiske presisjon med oss: Kinesisk undergrunn (Da var vi fornøyd når vi hadde klart det). Den Himmelske freds plass, Den forbudte by, Sommerpalasset og avslutning med et måltid i ypperste klasse. Peking and.

Fredag var det hjemreise!

Tusen takk til NORDAF, og NSFLOS som gjorde denne turen mulig for meg! Takk også til mine gode kollegaer Geir Borlaug, Kari Anne Indrebø og Sidsel Tuft som gjorde at turen ble så bra som den ble.