Tag Archives: pediatri

Utdanning: Spesialisering innen pediatrisk kirurgi – 2021

Høsten 2018 ble det i Sverige startet utdanning for operasjonssykepleiere for spesialisering innen pediatrisk kirurgi. 

Våren 2021 starter tredje kull ved Karolinska Institutet  i Stockholm. Kurset er for operasjonssykepleiere fra hele Norden, og vil gi deg som operasjonssykepleier dypere kunnskap innen de spesifikke utfordringene som oppstår når barn gjennomgår kirurgiske inngrep. Kurset pågår over flere samlinger i løpet av våren og høsten 2021.

Søknadsfrist: 7. januar 2021

Les mer

Utdanning: Spesialisering innen pediatrisk kirurgi

Høsten 2018 ble det i Sverige startet utdanning for operasjonssykepleiere for spesialisering innen pediatrisk kirurgi. 

Høsten 2019 starter et nytt kull ved Karolinska Institutet i Stockholm. Utdanningen er for operasjonssykepleiere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Første del av kurset pågår uke 39-49 høsten 2019, og andre del pågår uke 6-19 våren 2020.

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Les mer