Vårens lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger

Vårens samlinger vil foregå:

  • lokalgruppeledersamling 18.-19. april
  • nettverksmøter for lærere, fagutviklingssykepleiere og ledere 19. april

Hold av datoen!

Mer informasjon og program kommer!