Vi ønsker frie foredrag til den norske parallellen på NORNA/Seminardagene i Bergen

Frie Foredrag

Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca. 15 minutter.

Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer.

Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord til leder Petrin Eide:  Petrin.Hege.Eide@hvl.no, innen 31. mai (merk at datoen er ulik den som gjelder NORNA)

Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet. Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

 

Poster

Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posteren kan være på norsk.

Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene.

Kontakt Petrin Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no hvis du ønsker å sende inn poster.

En posterpresentasjon vil bli «honorert» med en reduksjon på kr. 500,- av seminaravgiften for en deltager.

Frist for innsendelse er 14. juni.

 


NORNA 2023 – Call for abstract