INVITASJON Seminardager 2024 – Trondheim

Invitasjon til Operasjonssykepleierne NSF Seminardager
5.-6. september 2024 med nettverkssamlinger 4. september
Quality Hotel™ Panorama Tiller, Trondheim


Operasjonssykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ONSF) ønsker velkommen til årets seminardager 2024 som skal avholdes på Quality Hotel Panorama Tiller i Trondheim 5.-6. september.

Det forventes ca 200 deltakere på seminardagene. Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg tilbake til hvert enkelt arbeidssted. 


Årets tema: Operasjonssykepleie, roller og ansvar


Program

Nedlastbar versjon av programmet til Seminardagene ONSF 2024 (pdf.)

Onsdag 4. september

Kl. 15.00     Operasjonssykepleierne NSF Lokalgruppeledersamling, lærer-, fag- og ledernettverk

Kl. 18.00     “Mingling”

Torsdag 5. september

Møteleder:

Kl. 08.00-10.00     Registrering, kaffe/te tilgjengelig

Kl. 09.30-10.00     Utstillingen åpner

Kl. 10.00-10.15     Kulturelt innslag og åpning av seminardagene. Faggruppeleder ONSF Petrin Eide presenterer lokalgruppen fra Agder

Kl. 10.15-11.00    «Nok er godt nok. Nok er bedre enn alt», Direktør Diakonhjemmet sykehus Jan Frich

Kl. 11.00-11.45    «Sykepleieoppgaver eller sykepleiekompetanse: To sider av samme sak eller?» Professor LDH/UIT Edith Roth Gjevjon

Kl. 11.45-12.15     Besøk i utstillingen/Kaffe

Kl.12.15-13.00     «Hvordan erfarer operasjonssykepleiere oppgavedeling i operasjonsavdelingen? Operasjonssykepleiere OPE OUS Ida Kvalvik og Tom Ole Hagen

Kl.13.00-14.00     Lunsj/Besøk i utstillingen

KL.14.00-14.30     Frie foredrag

Kl. 14.30-16.00     Paneldebatt: Oppgavedeling på operasjonsstuen, operasjonssykepleiere fra ulike Sykehus. Moderator nestleder ONSF Vilja Jeksrud

Kl. 16.00-16.15     Pause

Kl. 16.15-17.00     Frie foredrag x 2

Kl. 19.00               Seminarmiddag oppmøte

Fredag 6. september

Møteleder: 

Kl. 08.30-08.40     Kulturelt innslag

Kl.08.40- 09.20     «En dag i operasjonsavdelingen på Gaza European Hospital i januar 2024» Operasjonssykepleiere Kjersti Fiveland og Hilde Vollan (Orto OUS)

Kl. 09.20-10.00     «Mine erfaringer som utenlandsdelegat for Norges Røde Kors». Nightingale prisen 2023. Operasjonssykepleier Hilde Marie Nilsen

Kl. 10.00-10.30     Pause med besøk i utstillingen

Kl. 10.30-11.30     Antibiotika resistens og nye retningslinjer for antibiotikaprofylakse innen kirurgi. Faglig leder for antibiotikabruk i sykehus, spesialist indremedisin/overlege Haukeland

Universitetssykehus Per Espen Akselsen

Kl. 11.30-12.30     Lunsj med besøk i utstillingen

Kl. 12.30-13.00     Smerter og andre symptomer relatert til leiring ved laparoskopisk og robot-assistert kirurgi ved gynekologiske pasienter 24 timer etter operasjon. Fagutviklingssykepleier og stipendiat OPE OUS Benedikte Bjøro

Kl. 13.00-13.30     Patient positioning on the operating table and patient safety: A systematic review and meta‐analysis. Professor HVL Signe Berit Bentsen

Kl. 13.30-13.45 Pause                                  

Kl. 13.45 -14.15 Intraoperative time-out – safe surgery through a multidisciplinary time-out. Operationssygeplejerske & klinisk vejleder, Herlev Hospital Naja Nielsen

KL 14.15-14.45 «Når noe går galt» Førsteamanuensis INN Marianne Stensvehagen

Kl. 14.45-15.00 Avslutning


Frie Foredrag

Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller master-/fordypningsoppgave fra spesialutdanningen, med en varighet på ca. 20 minutter. Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer.

Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord til leder Petrin Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no , innen 30. mai.
Styret i ONSF velger innlegg til programmet. Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.


Poster

Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene.

Kontakt Petrin Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no hvis du ønsker å sende inn poster.
En posterpresentasjon vil bli «honorert» med en reduksjon på kr. 1000,- av seminaravgiften for en deltager. Frist for innsendelse er 14. juni.


Praktisk informasjon

Konferansested: Quality Hotel Panorama Tiller i Trondheim (strawberry.no)

Priser:                                                                    Medlem Ikke medlem
Registrering før 7. juni  2700 kr  3700 kr
Registrering etter 7. juni  3200 kr 4000 kr
Registrering deltagelse 1 dag        1900 kr     2100 kr 

 

Andre priser:  
Obligatoriske dagpakke per person per dag,
inkludert lunsj, kaffe/te, pausemat
945 kr
Sosialt arrangement onsdag 04.09 400 kr
Seminarmiddag torsdag 05.09 895 kr

 

Overnatting:  
Enkeltrom 1595 kr
Dobbeltrom 925 kr (deler rom)

 

Påmelding
Påmeldingen er åpen, så meld deg på via direkte påmeldingslenke (axacoair.se), fagportalen (nsflos.no) eller Operasjonssykepleierne NSF (nsf.no).

Avbestillingsfrister:
Avbestilling før 06.08 refunderes, minus et avbestillingsgebyr på kr. 500,- Avbestilling etter gir ingen refusjon. Kun skriftlig avbestilling til Fjell og fjord konferanser blir akseptert. Benytt da denne epost-adressen: silje@fjellogfjord-konferanser.no  

Vårt kongressbyrå er Fjell og Fjord Konferanser AS. De tar imot påmeldinger og kan svare for praktiske opplysninger.
Kontaktpersoner er: Silje Holte, epost: silje@fjellogfjord-konferanser.no tlf: 63 80 65 14 for spørsmål om påmelding/faktura.

Ta kontakt med Fjell og Fjord Konferanser AS eller undertegnede ved spørsmål om arrangementet.

 

Velkommen til Operasjonssykepleierne NSF sine seminardager i 2024 på Quality hotel panorama Tiller i Trondheim!

 

Med vennlig hilsen

Petrin Eide                                                                Solfrid S. Strand
Faggruppeleder ONSF                                             Kasserer ONSF
E-post: petrin.hege.eide@hvl.no                            solfrid.sund.strand@nsfverv.no

Utskriftsvennlig versjon av invitasjonen (pdf.)