EORNA

EORNA, European Operating Room Nurses Association, ble offisielt etablert i 1992. Det er en europeisk organisasjon med 24 medlemsorganisasjoner.

Styret i EORNA består av opp til to representanter fra operasjonssykepleierforeningene i hvert medlemsland. Det avholdes to styremøter hvert år.

EORNA sitt formål er å forbedre og å utvikle peripoperativ omsorg i Europa.
Dette gjøres gjennom:

-Å fremme og opprettholde en høy standard i perioperativ pasientbehandling
-Å være en innflytelsesrik stemme for operasjonssykepleiere i Europa
-Være et nettverk for, og samarbeide med relevante internasjonale og europeiske organisasjoner

Nåværende president i EORNA er May Karam fra Frankrike.
Faggruppeleder i NSFLOS, Aina Hauge, ble i 2015 valgt til sekretær i EORNA i perioden 2015-2018, og ble i 2018 gjenvalgt som sekretær i perioden 2018-2021.

 

Presentasjon av EORNA som organisasjon fra 2013