EORNA, European Operating Room Nurses Association, ble offisielt etablert i 1992. Det er en europeisk organisasjon med 24 medlemsorganisasjoner.

Styret i EORNA består av opp til to representanter fra operasjonssykepleierforeningene i hvert medlemsland. Det avholdes to styremøter hvert år.

EORNA sitt formål er å forbedre og å utvikle peripoperativ omsorg i Europa.
Dette gjøres gjennom:

-Å fremme og opprettholde en høy standard i perioperativ pasientbehandling
-Å være en innflytelsesrik stemme for operasjonssykepleiere i Europa
-Være et nettverk for, og samarbeide med relevante internasjonale og europeiske organisasjoner


Presentasjon av EORNA som organisasjon (2022)


Nyhetssaker om EORNA