Styret 2023-2025

Faggruppeleder: Petrin Hege Eide

Nestleder: Vilija Jeksrud

Kasserer: Solfrid Strand

Styremedlem: Sisilie SKråmm (fag- og ledernettverk)

Styremedlem: Astrid Wevling (lærernettverk, styremedlem NORNA)

Styremedlem: Sisilie Havnås Skråmm

Sekretær: Cathrine Heen (styremedlem EORNA)

Varamedlem: Birgitte Kristensen

Varamedlem: Monica Sæle


Webredaktør NSFLOS.no: Linda Eikemo