Fagseminar på Klækken


 

 
Siste oppdateringer!

  Ny ansvar- og funksjonsbeskrivelse for Operasjonssykepleiere

  Forslag til ny ansvar- og funksjonsbeskrivelse, sak 13, ble behandlet på Generalforsamlingen (GF) i Bergen 6. september 2023.

  Den nye ansvar-og funksjonsbeskrivelsen for Operasjonssykepleiere ble vedtatt på GF, etter at dokumentet har vært til språkvask og under forutsetning at kulepunkt: Kirurgisk sykepleie, pre-, per og post blir flyttet opp som 1. kulepunkt.
  Irene Sirevåg, stipendiat UIS i operasjonssykepleie, har vært behjelpelig med språkvask av dokumentet.
  Linda Eikemo, webredaktør for Fagportalen, har kvalitetssikret universell utforming.

  Ansvar- og funksjonsbeskrivelse for Operasjonssykepleiere (pdf.)

  Nyhetssaken ble først omtalt - og publisert på nsf.no 27.11.2023

  Les mer

  Julemøte | NSFLOS Østfold

  NSFLOS lokalgruppen Østfold har gleden av å invitere til et tidlig julemøte for sine medlemmer!
  Det vil serveres mat og drikke samt noe attåt. Kom og tilbring en uformell aften med flotte kollegaer!

  Dato: 29. november kl. 18.00
  Sted: Sarpsborg roklubb

  Pris medlem: 99 kr
  Pris student: 49 kr
  Vipps til 94846042 - Merk betaling med navn.

  Frist for påmelding 17. november

  Les mer

  Aksjon-sørgebånd

  Bombingen av sykehus går hardt inn på oss alle. Det er alvorlig når pasienter og helsepersonell blir angrepet, skadet og drept.
  Dette er i strid med de internasjonale reglene i krig om medisinsk nøytralitet, og i strid med menneskerettighetene.

  Ved denne aksjonen oppfordrer vi sykepleiere til å bruke sørgebånd for å vise solidaritet med våre kollegaer som er berørt av denne tragedien.
  Sørgebånd er en symbolsk gest som viser støtte og medfølelse med dem som lider.
  Bruk av sørgebånd vil ikke løse problemene. Det er viktig at det internasjonale samfunnet og myndighetene i alle land tar ansvar for å beskytte helsepersonell og sikre trygge og beskyttede områder for helseinstitusjoner. Sykepleiere og annet helsepersonell må få utføre sitt livsviktige arbeide uten frykt for vold og angrep.

  Samtidig som vi igangsetter denne symbolske aksjonen så vil vi sammen med Legeforeningen og Psykologforeningen sende brev til utenriksminister Espen Barth Eide der vi oppfordrer regjeringen til å ta til orde for våpenhvile, og støtte FN sitt krav om rask og uhindret humanitær tilgang til Gaza der en stor, ung sivilbefolkning nå påføres nye traumer. Viktige forsyninger som medisinsk materiell, mat, vann og brensel må slippe inn.

  Hvordan gjennomføre aksjonen:

  • NSF sørgebåds aksjon flyer (pdf.) kan skrives ut og deles ut og/eller henges opp. Den forklarer kort hva aksjonen er.
  • Bruk av sørgebånd. Det viser seg utfordrende å få ta tak i dette i store kvanta og sende ut fra hovedkontoret. Det raskeste vil være dersom NSF-tillitsvalgte lokalt/på fylket hjelper til med å få tak i. Det er mulig å finne på sportforetninger (kapteinsbånd), eller lage selv ved å kjøpe svart strikk, evt fløyelsebånd på stofforetninger. Når aksjonen forhåpentligvis sprer om seg, så vil hver sykepleier selv sørge for å få tak i eller lage seg slike, men det vil være en stor fordel om tillitsvalgte nå i starten kan dele ut sammen med flyersene. (For de som ikke klarer å ta utgiften over eget budsjett så vil det nå i starten vil det være mulig å få dette dekket økonomisk fra forbundsstyrets disposisjonskonto. Send regning til 73210/4301 v/Jahne H. Granskogen).
  • Kontakt gjerne lokalmedia. Sykepleiere med sørgebånd vil helt sikkert være interessant visuelt for dem å publisere. Fylkesleder, tillitsvalgte og den enkelte sykepleier som har valgt å delta på denne aksjonen vil være aktuelle å intervjue.
  • Oppfordre folk til å ta bilde av seg selv med sørgebånd på og dele på sosiale medier. Tag gjerne NSF og bruk #notatarget
  • Del gjerne vedlagte sosiale medier-materiell. Vi kommer til å legge det på NSF sin instagramkonto som en «karusell».

  Forbundsledelsen bidrar ved å spre ideen om denne aksjonen til våre søsterorganisasjoner i både Norden, Europa og ellers i verden. Kanskje vi kan klare å gjøre dette til en global aksjon!?

  Les spørsmål og svar om Bombing av sykehus – Krigen i Israel/Palestina under bildet

  Bilde av NSF forbundslaeder Lill Sverresdatter Larsen

  SPØRSMÅL OG SVAR: Bombing av sykehus – Krigen i Israel/Palestina

  Hva gjør NSF?
  Vi driver aktivt med politisk påvirkningsarbeid, både opp mot politikerne i Norge og gjennom våre internasjonale samarbeidspartnere.
  Vi sender brev til utenriksminister Espen Bart Eide der vi ber regjeringen bruke alle muligheter til å oppfordre partene om at det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet, menneskerettigheter og krigens folkerett må respekteres.
  Vi ber også at den norske regjeringen ta til ordet for våpenhvile og støtte FN sitt krav om rask og uhindret humanitær tilgang til Gaza der en stor, ung sivilbefolkning nå påføres nye traumer. Viktige forsyninger som medisinsk materiell, mat, vann og brensel må slippe inn.
  NSF gir donasjon til Leger uten grenser og til Røde Kors sitt humanitære arbeid i området.
  Vi har satt i gang en sørgebånd-aksjon blant sykepleiere for å synliggjøre et sterkt standpunkt mot angrep på sykehus, helsepersonell og pasienter. Vi oppfordrer våre søskenorganisasjoner både i Norden, Europa og verden om å gjøre det samme. Sørgebånd i seg selv gjør ingen forskjell, men en synlig og omfattende aksjon som dette kan være med på sette press på politikere over hele verden.

  Tar NSF side i konflikten?
  Nei, vi tar et standpunkt MOT angrep på helseinstitusjoner, helsepersonell og pasienter.
  Bombing av sykehus er uakseptabelt uansett hvem som er ansvarlig.
  Vi mener vi absolutt må reagere når sykehus blir bombet, det er ikke å ta side i konflikten.

  Hvorfor uttaler NSF seg om dette?
  Angrep på helsepersonell, ambulanser, pasienter og sykehus er i strid med folkeretten (de internasjonale reglene i krig) og prinsippene om medisinsk nøytralitet og menneskerettigheter.
  Helseinstitusjoner må ikke bombes, og helsepersonell må få gjøre jobben sin på en trygg måte uten å utsettes for fare. Dessverre har ikke dette blitt overholdt. Vi ber regjeringen protestere mot denne type angrep på sivilbefolkningen.
  Pasienter, pårørende og helsepersonell skal være trygge for angrep på helseinstitusjoner, også i krigsområder.

  Er det sykepleieres rolle å si ifra om dette?
  Ja, det mener vi at sykepleiere har et særlig ansvar for å gjøre. I følge våre yrkesetiske retningslinjer så skal anerkjenner sykepleieren tilgang til helsetjenester som en menneskerettighet. Det står også at «Sykepleieren forbereder seg på å møte nødsituasjoner som naturkatastrofer, væpnede konflikter, epidemier, pandemier, sosiale kriser og andre forhold med knappe ressurser. Både sikkerheten for mottakerne av omsorg og eget personell er et særlig ansvar for ledere i helsevesenet og organisasjoner».

  Les mer

  Generalforsamling, NORNA og seminardager | 2023

  Generalforsamling, NORNA og Seminardager ble avholdt i Bergen 6.-8. september.
  På NSF sine nettsider finnes en oppsummering fra Generalforsamling, NORNA og seminardager 2023 (nsf.no)

  Generalforsamlingen ble avholdt 6.9
  Hovedsakene på GF var årsberetningen til styret og lokalgruppene for 2021-2023, regnskap 2021 og 2022, budsjett 2023, forslag om endring av navn og logo på faggruppen, forslag om ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere, årets ildsjeler og valg av kandidater.
  Protokoll Generalforsamlingen 06.09.2023 (pdf.)

  Saken om ldsjelene ble presentert under festmiddagen 7.9 (nsflos.no)

  Stipen og reisestipend
  Det ble utdelt stipend til:

  • Pauline Haugaas, AHUS - Master
  • Ina-Mette Sandåker, SS Arendal - Reise
  • Edona Shamolli, AHUS - Master
  • Ann-Kristin Arnegård, AHUS - Reise
  • Quyen Tran, SØ - Reise

  Presentasjoner fra NORNA/ Seminardager
  Presentasjoner og informasjon om forelsere finnes i lenke under hver forelesning i selve programmet (nsflos.no) 

  Vi takker for hyggelige, inspirerende og lærerrike dager i Bergen!
  Nedenfor finnes utvalgte bilder av deltakere på kongressen som har samtykket til publisering 

  Stemningsbilde NORNA
  Festmiddag NORNA
  Stemningsbilde NORNA
  Kulturelt innslag NORNA
  Kulturelt innslag NORNA
  Stemningsbilde NORNA
  Stemningsbilde NORNA
  Stemningsbilde NORNA
  Stemningsbilde NORNA
  Les mer