Fagseminar på Klækken


 

 
Siste oppdateringer!

  Sommerhilsen fra styret

  Kjære alle medlemmer av Operasjonssykepleierne NSF

  Endelig er sommeren her, og vi kan glede oss over at sommerferien nærmer seg.
  Vi i styret i ONSF ser at mange av dere har hatt en utfordrende vår, med forslag til omorganiseringer og oppgavedelinger. Vi registrerer at det er forslått å ansette sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer og helseportører i operasjonsavdelingene. Vi er alle enige i at det finnes arbeid i operasjonsavdelingene som andre kan gjøre, og som vil kunne frigi tid til pasientrettet arbeid. Men, vi må holde fast ved at operasjonssykepleiearbeid er vårt domene og at det er vi, og ikke andre, som kan delegere arbeidsoppgaver som ligger under vår ansvar og funksjons beskrivelse. Vi må fortsette å ha pasientens beste som vårt hovedfokus, og fastholde at god hygiene tar den tid det tar.

  Styret gjør oppmerksom på at det er god søkning til masterutdanning i Operasjonssykepleie. Kullene er fulle og det gis flere utdanningsstillinger i år. Hvert år utdannes i overkant av 200 nye operasjonssykepleiere, der stadig flere velger å ta en master. Den nye profesjonsmeldingen ønsker at C kravet skal fjernes som opptakskrav til master, og sier at studenten må ha minimum et års praksis som sykepleiere før de kan begynne. Det vil kunne bety at vi får enda flere søkere, og at det ikke blir stor mangel på operasjonssykepleiere.
  Arbeidet med spesialistgodkjenning tar tid, selv om det nå er klart at vi får spesialistgodkjenning. NSF er innkalt på møter med departementet for å arbeide videre med kriterier og modeller for dette. ONSF deltar i arbeidet og tilkjennegir vårt syn på saken.

  Styret i ONSF ser at det er mer aktivitet i lokalgruppene, og det er gledelig. Vi har selv fått være med på arrangement i Oslo, Bergen, og Tromsø. Vi er tilgjengelig og blir gjerne med enten ved oppmøte eller på teams hvis dere skal ha arrangementer. Styret arbeider godt, og vi opplever å bli hørt internt i NSF og ekstern i det offentlige. Det har blitt publisert mange fine debattinnlegg om operasjonssykepleiere og oppgavedeling.

  Vi har gleden av å invitere alle på seminardager i Trondheim 5-6 september. Tema er oppgavedeling og pasientsikkerhet. Invitasjon med påmelding og oppdatert program Seminardager i Trondheim 5.-6. september 2024 (nsf.no). Vi håper at som mange som mulig får anledning til å komme, på seminardagene kan vi sammen lære nytt og utforme argumenter for operasjonssykepleiefaget.

  Til slutt: se nedenfor: ny logo er under utforming. Fortsatt gjenstår noen detaljer, men styret synes denne er fin.

  God sommer!

  Les mer

  Rapport fra EORNA kongressen Valencia

  Les Cathrine Heen sitt referat fra styremøte EORNA og se bilder fra EORNA kongressen nedenfor.

  Referat EORNA styremøte (pdf.)

  Les mer

  Robotic Urology Nursing Meeting september 2024

  Den 21. konferansen i EAU Robotic Urology Section - ERUS24, finner sted i Bordeaux, Frankrike 11.-13. september 2024.

  ERUS24 er Europas største begivenhet dedikert til roboturologi, som gir muligheten til å møte kolleger innen roboturologi fra hele verden. Programmet for konferansen vil fokusere på praktiske instruksjoner om robotkirurgi gjennom live kirurgi økter, case diskusjoner og State-of-the-Art forelesninger.

  Det vil også være muligheter for bransjeøkter, ESU-kurs og et teknologiforum. ERUS-møtet er også kjent for sin oppmerksomhet på behovene til andre spesialister, som yngre urologer med et Junior ERUS-YAU-program og sykepleiere med ERUS-EAUN Robotic Urology Nursing Meeting.

  Les mer om konferansen, program og innmelding av abstract på ERUS 24 (erus.uroweb.org)


  • Abstract submission er åpen til 14. Juni 2024.
  • Earlybird registrering innen 12. juni 2024.
  • "Sen registreringsavgift" er tilgjengelig frem til 29. august 2024.
  
  Bilde av JC Gellidon hentet fra Unsplash.com
  Les mer

  Verdenskonferansen i dagkirurgi 2024

  Verdenskonferansen innen dagkirurgi ble avholdt i Oslo 13.-15. mai. 

  På konferansen var det mange operasjonssykepleiere som la frem egen forskning. Nedenfor er noen av foreleserne og bilder.

  • Petrin Eide: «I did what they asked of me»: A study of patients' experience and reflections on their own preparations before day surgery.
  • Cathrine Ween Thoen: Patients’ experiences of day surgery and recovery: A meta-ethnography
  • Signe Berit Bentsen: Patient positioning on the operating table and patient safety: A systematic review and meta—analysis
  • Benedicte Bjøro: Pain and other symptoms related to Trendelenburg with lithotomy positioning in patients undergoing gynecological surgery
  • Ana Carla Schippert: Re-traumatization of torture survivors during surgical care. How to prevent: presentation of guidelines 

  Hele programmet finnes på nettsiden International congress on ambulatory surgery (ksci.no)

  Les mer

  Presentasjoner fra Nord Norsk Fagkonferanse

  En vellykket Nord Norsk Fagkonferanse for operasjonssykepleiere ble avholdt 26.-28. april 2024 i Tromsø.

  Presentasjoner med forelesernes tillatelse kan fås ved å sende en forespørsel pr. epost til: unni.igesund@uit.no

  Frist for å be om presentasjoner er 9. juni. Presentasjonene sendes ut 10. juni.

  Les mer