Fagseminar på Klækken


 

 
Siste oppdateringer!

  Vertsgruppe søkes | Seminardager 2024 og 2025

  Med trangere økonomi i helseforetakene har styret i NSFLOS bestemt at seminardagene må legges sentralt i landet med lett og billigere reisevei for de fleste. Vi har derfor vedtatt at seminardagene 2024 skal legges til Trondheim. Seminardagene må ha en vertsgruppe og det er fritt for alle å søke, selv om en ikke hører hjemme i Trondheim.

  Vertgruppe funksjonen er viktig, noe som vi fikk erfare med Lokalgruppen Oslo/Akershus i 2021 og Østfold i 2022. De satt virkelig sitt preg på dagene, slik at vi alle koste oss.

  >Ta kontakt med styret ved interesse!

  Les mer

  Vinner av vervekampanjen 2022

  Saara Isosaari fra Rogaland er vinner av vervekampanjen 2022! Vinneren får dekket seminaravgift, dag-pakke og middag på Norna konferansen i Bergen 7 og 8 september.

  Gratulerer Saara!

  Les mer

  Ildsjel

  Styret i NSFLOS og lokalgruppeledere vil gjerne hedre ildsjeler som har stått på for faget, og arbeidet mye for vår sak. Vi har derfor vedtatt at organisasjonene hvert år skal hedre årets ildsjeler.

  Lokalgruppene nominerer sin/sine kandidater som vil motta prisen på seminardagene.

  Lokalgrupper og styret i NSFLOS kan nominere kandidater til årets ildsjel. En ildsjel er et medlem som over år har vært medlem og vist stort engasjement i operasjonssykepleiefaget. 

  Kriterier for å bli årets ildsjel er:

  10 års medlemskap i NSFLOS

  Langvarig engasjement i lokalgruppa

  Har hatt tillitsverv i lokalgruppen, sittet i prosjektgrupper, samarbeidsutvalg eller lignende for å fremme NSFLOS sine interesser. Og /eller vist stort faglig engasjement på arbeidsplassen.

   

  Styret NSFLOS januar 2023.

  Les mer

  Stipend | 2023

  Last ned informasjon med søknadsskjema ved å følge denne lenken.


  Søknadsfrist: 05. juni 2023


  NSFLOS - utdanningsstipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til videre formell utdanning på minimum mastergradsnivå.

   Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  NSFLOS - reise- og studiestipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

  Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  NSFLOS – FoU stipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til fag- og utviklingsarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

  Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

  • formalisert utdanning relevant for fagområdet
  • kurs/seminarer relevant for fagområdet
  • hospitering og internasjonalt arbeid
  • prosjektutvikling
  • kunnskapsbasert praksis
  • vitenskapelig forskning

  Utlysning:

  Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og
  fagportalen http://nsflos.no/ 


  Generelle vilkår for tildeling av stipend:

  • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år og være à jour med medlemskontingenten
   • Unntak treårs regel: Masterstudenter i utdanning i operasjonssykepleie
  • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie
  • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert
  • Stipend utbetales på bakgrunn av reiseregning eller NSFLOS utleggskjema vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler
  • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet
  • Stipendet må benyttes etter tildeling og senest innen året etter
  • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år
  • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 3 år
  • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål
  • Beløpet kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene ikke overholdes

  Utdanningsstipend:

  • Utdanningsprogram og bekreftet opptak må legges ved til utdanningsstipend
  • Kvittering for betalt semesteravgift vedlegges

  FoU stipend:

  • Dokumentasjon for anvendelse må vedlegges
  • Dersom FoU stipend innbefatter reise, se vilkår for reisestipend

  Reisestipend:

  • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
  • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på maks 1000 ord til styret og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av reiseregning.
  • Rapporten publiseres på vår nettside www.nsflos.no

  Prosjektmidler:

  • Dokumentasjon på anvendelse, forslag til budsjett og prosjektplan må vedlegges

  Tildeling:

  Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.

  Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder: Petrin Hege Eide

  Petrin.Hege.Eide@hvl.no

  Les mer

  NORD-NORSK SEMINAR | 9. – 11. FEBRUAR 2023

  Nordnorsk seminar felles for operasjon- , anestesi- og intensivsykepleiere vil finne sted i Bodø, 9.-11. februar 2023.


  Årets tema er: Utfordringer vi som spesialsykepleiere erfarer i møte med den akutt kristisk syke pasienten.


  Påmeldingsfristen er forlenget til 20. januar. Lenke til påmelding finnes her.

  Programmet kan hentes på denne lenken.


  Program

  Torsdag 9. februar

  Kl. 14.00 Registrering
  Kl. 16.00 - 16.15 Åpning av seminaret
  Kl. 16.15 – 17.00 Åpningsinnlegg v/ Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder i NSF
  Kl. 17.00 – 18.00 Åpning av utstilling
  Kl. 18.00 – 19.00 ECMO v/ Kathrine Nergaard Aas, Seksjonsoverlege Thoraxanestesi UNN
  Kl. 20 Middag for påmeldte deltakere

  Fredag 10. februar

  Temadag om organdonasjon og transplantasjon

  Kl. 08.30 Registrering
  Kl. 09.00 – 09.15 Møtestart/introduksjon
  Kl. 09.15 – 10.00 Innledning v/ Ingebjørg Kvangarsnes
  • Hvordan er organdonasjon organisert
  • Forutsetninger for å kunne bli organdonor
  • Lovgivning
  • Etikk og helseøkonomi
  Kl. 10.00 – 10.30 Pause/utstilling
  Kl. 10.30 – 11.15 Organdonasjonsprosessen v/ Kine A. Lindstrøm
  • Identifisering og melding av en donor
  • Kontakt med transplantasjonskoordinator
  Kl. 11.15 – 12.00 DBD og cDCD v/ Kine A. Lindstrøm
  Kl. 12.00 – 13.30 Lunsj/utstilling
  Kl. 13.30 – 14.15 Organtransplantasjon v/ Kine A. Lindstrøm
  • Hjerte - og lungetransplantasjon
  • Lever-, nyre-, pancreas- og øy-celletransplantasjon
  • Resultater, livskvalitet og kostnader
  Kl. 14.15 – 15.00 Organbevarende behandling v/ Ingebjørg Kvangarsnes
  Organuttak v/ Kine A. Lindstrøm
  • Forberedelser v/DBD og cDCD
  Kl. 15.00 – 15.30 Pause/utstilling
  Kl. 15.30 – 16.15 Pårørende og organdonasjon v/ Ingebjørg Kvangarsnes
  • Dødsbudskapet
  • Film
  Kl.16.15 – 16.30 Oppsummering
  Kl. 19.00 Seminarmiddag

  Lørdag 11. februar

  Kl. 09.00 – 09.45 Risiko for re-traumatisering av tortur-overlevere i det kirurgiske forløpet, og
  forebyggende tiltak v/ Ana Schippert, leder operasjon AHUS og Stipendiat-
  OsloMet
  Kl. 09.45 – 10.35 Pause/utstilling
  Kl. 10.35 – 11.20 Intensivsykepleie til alvorlig syke koronapasienter på intensiv – en beretning
  fra et isolat v/ Knut Dybwig, Intensivsykepleier og PhD
  Kl. 11.20 – 11.30 Pause 10 min
  Kl. 11.30 – 12.45 Traume – gjennomgang av case med fokus på godt samarbeid gjennom
  traumeforløpet v/ Øystein Lysvold – LIS3 gastrokirurgi, Håvard Kadelburger –
  LIS3 karkirurgi og Runar Helskog – LIS3 anestesi
  Kl. 12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning
  Kl. 13.00 Lunsj og hjemreise

  Av miljøvennlige hensyn kopieres ikke programmet opp til hver enket deltaker.

   

  mvh
  Programkomiteen

   

  Les mer