Fagseminar på Klækken


 

 
Siste oppdateringer!

  AIO fagseminar Klekken | 9.-10. mars

  Lokalgruppene i Buskerud arrangerer kurs på Klækken Hotell 9 og 10 mars 2023.

  Hold av datoen, mer informasjon vil komme!

  Les mer

  Nord-norsk seminar | 9. - 11. februar 2023

  Hold av datoen til Nord-Norsk seminar 2023 i Bodø, 9.-11.februar.

  Mer informasjon vil komme.

  Les mer

  Takk for deltakelsen | Seminardager Fredrikstad 2022

  Takk til alle dere som deltok på seminardagene i Fredrikstad!

  Takk for gode foredrag, god stemning og gode samtaler. Styret i NSFLOS er både stolt og glad over at dagene ble så flotte. En ekstra stor takk til lokalgruppen i Østfold som hadde lagt ned en formidabel innsats som vertsgruppe.

  Seminardagen viste hvor nyttig det er å samles. På nettverksmøtene fikk vi nyttige innspill i prosessen for å lage ny ansvars og funksjonsbeskrivelse og argumenter til helsepersonell kommisjonen. Noe styret vil ta med seg videre i arbeidet.

  På seminardagene lærte vi nye ting om vår egen historie, teknologi, morgendagens operasjonsstuer,  kirurgi , praksisveiledning, robotkirurgi og dagkirurgi. Vi fikk og nyttig informasjon fra legeforeningens president, og Norsk sykepleie forbund om spesialistgodkjenning. Seminardagene var inspirerende og gav oss i styret pågangsmot. Vi håper at alle dere som var der  tar med dere inntrykkene hjem og sprer ordet.

  Vi håper at vi ser dere i Bergen neste år og tar med dere mange flere!

  Se presentasjoner og bilder fra Seminardagene 2022 her.

  Les mer

  NORNA Bergen | 6. - 8. september 2023

  Den 6. NORNA kongressen avholdes i Bergen 6. - 8. september 2023. Hold av datoen!

  Mer informasjon kommer.

  Lenke til PDF versjon av flyer her.

  Les mer

  NSFLOS STIPEND 2022

  NSFLOS deler årlig ut flere stipend til sine medlemmer. Les kriteriene for tildeling av stipend og søk nå!

  Søknadsfristen er forlenget til: 1. novemberber 2022


  Last ned kriterier for tildeling av stipend!

  Last ned søknadsskjema!


  KRITERIER FOR TILDELING AV STIPEND 2022 
  (revidert i 2019-25.04)


  NSFLOS – utdanningsstipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleiere som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til videre formell utdanning på minimum mastergradsnivå.

  Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

  Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  NSFLOS – reise- og studiestipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet kan brukes til hospitering eller kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.

  Stipendets størrelse er på kr.10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  NSFLOS – FoU stipend

  Stipendet tildeles operasjonssykepleier som er medlem av NSFLOS. Stipendet skal anvendes til fag-og utviklingsarbeid, nasjonalt eller internasjonalt.

  Stipendets størrelse er på kr 10.000.- Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


  Stipendenes hensikt er å stimulere til utvikling av operasjonssykepleiefaget gjennom:

  • formalisert utdanning relevant for fagområdet
  • kurs/seminarer relevant for fagområdet
  • hospitering og internasjonalt arbeid
  • prosjektutvikling
  • kunnskapsbasert praksis
  • vitenskapelig forskning

  Utlysning:

  Stipendene utlyses på websiden https://www.nsf.no/faggrupper/operasjonssykepleiere og
  fagportalen https://nsflos.no/ 

  Særskilt søknadsskjema finnes på web-siden og må benyttes.

  Søknadsfrist er 02 september 2022


  Generelle vilkår for tildeling av stipend:

  • Søkeren må være medlem i NSFLOS de siste 3 år og være à jour med medlemskontingenten.
  • Søkeren må arbeide innen fagområdet operasjonssykepleie.
  • Søknader behandles en gang årlig og søknadsfrist blir annonsert.
  • Stipend utbetales på bakgrunn av reiseregning eller NSFLOS utleggskjema vedlagt originalkvittering eller annen kvittering for bruk av stipendmidler.
  • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
  • Stipendet må benyttes etter tildeling og senest innen året etter.
  • Ubenyttede stipendmidler bortfaller etter 31.12 påfølgende år.
  • Ny tildeling av stipend kan tidligst finne sted etter 4 år.
  • Når et stipend ikke er søkt/ tildelt, kan midlene tildeles andre stipend formål.
  • Beløpet kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene ikke overholdes.

   

  Utdanningsstipend:

  • Utdanningsprogram og bekreftet opptak må legges ved til utdanningsstipend.
  • Kvittering for betalt semesteravgift vedlegges.

  FoU stipend:

  • Dokumentasjon for anvendelse må vedlegges.
  • Dersom FoU stipend innbefatter reise, se vilkår for reisestipend.

  Reisestipend:

  • Program (tid, sted og innhold) for reise-/hospitering og opphold må vedlegges.
  • Den/de som tildeles reisestipend skal skrive en rapport på max 1000 ord til styret/stipendutlyser og redegjøre for bruk av stipendmidlene, samtidig med innsending av reiseregning.
  • Rapporten publiseres på vår nettside nsflos.no

  Prosjektmidler:

  • Dokumentasjon på anvendelse, forslag til budsjett og prosjektplan må vedlegges.

  Tildeling:

  Søknaden sendes styret i NSFLOS som foretar den endelige utvelgelsen.
  Tildelingen skjer i tilknytning til NSFLOS årlige seminardager.
  Eventuelle spørsmål kan rettes til NSFLOS’ styre ved faggruppeleder:

  Faggruppeleder NSFLOS
  Petrin Eide

  Phe@hvl.no

  Les mer