Nord-Norsk Seminar


 

Siste oppdateringer!

  EORNA | styremøte mai 2023

  12. mai var det styremøte i EORNA - lokalisert i Pula Kroatia.
  På bildet i saken er Scientific committee EORNA avbildet.

   

  Referat fra styremøte EORNA 12.05.2023


   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Bildet over:  Organizational committee EORNA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  På bildet: EORNA styret, deltagere I Pula Kroatia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  På bildet: Styremedlem Cathrine Heen

   

   

  På bildet: Executive board secretary Aina Hauge, president Jaana Perttunen, vice president Olafur Skulason

  Les mer

  NSFLOS Oslo/Akershus medlemsmøter 21.8 og 10.10

  LOKALGRUPPEN I OSLO/AKERSHUS INVITERER TIL MEDLEMSMØTE:

  MANDAG 21. AUGUST 2023

  STED:  AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

  Kl. 18.00-20.00

  SUTURKURS v/B.BRAUN

  Pizza

  Seminarrom BS02.027 (i barne- og ungdomsklinikken)

   

   De 30 første påmeldte får øve praktisk

  Bindende påmelding til Aina Jøranli

  ainajoranli@gmail.com eller tlf 41206050

  innen 16.august

  Håper MANGE vil komme!

  Vel møtt!

   


  TIRSDAG 10. OKTOBER 2023

  STED:  Lovisenberg Diakonale Sykehus

  KL. 18.00-20.00

  Tema: Veiledning av studenter i praktiske studier

  v/Sidsel Tveiten, sykepleier, professor emeritus

   

  Bindende påmelding til Aina Jøranli

  ainajoranli@gmail.com eller tlf 41206050

  innen 6.oktober

   

  Håper MANGE vil komme!

  Vel møtt!

  Les mer

  Preliminary program NORNA| Seminardager NSFLOS 2023

  Preliminary program for NORNA| Seminardager NSFLOS 06.-08. September 2023 is now available.

  You can also read more about the keynote speakers and their presentation by clicking the links in the program.

  Program NORNA and Seminardager NSFLOS 2023

  Les mer

  Status utredning offentlig spesialistgodkjenning

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier utredning om offentlig spesialistgodkjenning er forsinket. Men hun tror at den kan bli lagt frem for Stortinget før jul i år.

  Artikkelen kan leses i sin helhet via tidsskriftet sykepleien (sykepleien.no)

  Les mer

  Vi ønsker frie foredrag til den norske parallellen på NORNA/Seminardagene i Bergen

  Frie Foredrag

  Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca. 15 minutter.

  Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer.

  Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord til leder Petrin Eide:  Petrin.Hege.Eide@hvl.no, innen 31. mai (merk at datoen er ulik den som gjelder NORNA)

  Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet. Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

   

  Poster

  Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posteren kan være på norsk.

  Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene.

  Kontakt Petrin Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no hvis du ønsker å sende inn poster.

  En posterpresentasjon vil bli «honorert» med en reduksjon på kr. 500,- av seminaravgiften for en deltager.

  Frist for innsendelse er 14. juni.

   


  NORNA 2023 - Call for abstract

  Les mer