Nord-Norsk Seminar


 

Siste oppdateringer!

  Oppgavedeling helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

  Det er publisert en rapport relatert til Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus (pdf.).
  Oppdraget er gitt fra Spekter, Fagforbundet og Delta og gjennomført av Osloeconomics som også har publisert rapporten.

  Styret Operasjonssykepleierne NSF oppfordrer alle medlemmer til å lese rapporten.
  Det er mye som skjer angående oppgavedeling, det er derfor viktig at medlemmene kjenner til hva som er publisert om emnet.

  Last ned pdf. versjon av rapporten (pdf.) 

  Les mer

  Gratulerer operasjonssykepleiere | se bilder fra dagen

  Gratulerer med dagen!

  Den europeiske operasjonssykepleierdagen er 15. februar!
  Målet med denne dagen – i tillegg til fokus på kvalitet og et høyt omsorgsnivå, er oppmuntring til refleksjon og fokus samt den menneskelige dimensjonen av vår profesjon.

  Les mer om den europeiske operasjonssykepleierdagen (eorna.eu) på EORNAS nettsider.

  Operasjonsavdelinger over hele landet feiret dagen.
  Se bilder fra dagen og les hvordan dagen ble feiret nedenfor:

   

  Vestre Viken
  Gratulerer alle operasjonssykepleiere med den internasjonale operasjonssykepleiedagen den 15. februar! Stolte operasjonssykepleiere i fra hele Vestre Viken markerte dagen på sine respektive operasjonsavdelinger.

  NSF Operasjonssykepleierne Buskerud hadde stand på Drammen sykehus i dag for å markere den internasjonale operasjonssykepleierdagen, og samtidig benytte muligheten til å reklamere for utdanningsstillinger i operasjonssykepleie, som snart skal lyses ut i Vestre Viken. Operasjonssykepleiere arbeider bak lukkede dører og kan være vanskelig tilgjengelig både for utenforstående og kollegaer innenfor andre felt, og vi informerte alle som tok turen innom standen om hva operasjonssykepleie innebærer.

  Sykehuset Østfold Kalnes
  Dagen ble feiret i avdelingen med pølsefest. To heldige vinnere av sekker fra NSF som inneholdt mange overraskelser ble trukket. Vinnerne var Quyen Tran og Eileen Olsen. Gratulerer!

  Les mer

  Vårens lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger

  Vårens samlinger vil foregå:

  • lokalgruppeledersamling 18.-19. april
  • nettverksmøter for lærere, fagutviklingssykepleiere og ledere 19. april

  Hold av datoen!

  Mer informasjon og program kommer!

  Les mer

  Nord Norsk fagkonferanse | 26.28. april

  Nord Norsk Fagkonferanse for operasjonssykepleiere 26.-28. april 2024.
  Konferansen arrangeres i Tromsø på Radisson Blu.


  Informasjon og påmelding Nord Norsk fagkonferanse 2024 (kurs.nsf.no)


  Årets tema:
  Beredskap som sikrer operasjonspasienten
  Fremtidens operasjonssykepleie – utfordringer og løsninger

  Sted: Radisson Blu Tromsø 
  Fra 4000 NOK inkl. MVA
  Påmeldinsgfrist: 20. mars 2024

   

  Les mer

  Julehilsen fra styret

  Kjære alle operasjonssykepleiere

  Vi nærmer oss slutten av året. Et år som har vært begivenhetsrikt, med NORNA konferanse, Generalforsamling, ny Ansvars- og Funksjonsbeskrivelse og nytt navn. Det er avhold seminarer i Nord, Vest og Øst. I tillegg har Arendalgjengen markert oss på Arendals uka. Vi har også vært synlige i aviser, magasiner og tidsskrifter.
  Operasjonssykepleiere er oppskattet og ettertraktet. Vi utdanner flere enn før, og mange sykehus er ferdig med et generasjonsskifte. Noe som betyr at det ikke er stor mangel på operasjonssykepleiere i Norge! De siste årene har vi fått mange unge og flinke kollegaer. Mange av dem har mastergrad, og resultatet av deres forskning presenteres i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Den nye kunnskapen som eksempelvis, hvordan leiere et trendelburgs leie, oppvekst av mikrober i skyllevann, hvordan dagkirurgiske pasienter erfarer egenbehandling hjemme, teamarbeid, betydningen av ikke-tekniske ferdigheter finner sin vei inn i våre avdelinger og styrker vår kunnskapsbaserte praksis. Våre skandinaviske kollegaer er imponert, og ønsker å gå samme vei for å styrke operasjonssykepleiefaget!
  Til tross for at vi er ettertraktet og anerkjente som svært flinke, ser vi at det satt i gang prosesser i alle helseforetak for å se på hvordan våre arbeidsoppgaver kan deles/omorganiseres eller delegeres. Styret i Operasjonssykepleierne NSF er sikre på at det er pasientens beste som må være utgangspunkt for enhver diskusjon om oppgavedeling. Vårt mandat er å sikre at alle kirurgiske pasienter får en trygg og risikofri operasjon. Det vil vi jobbe hardt for.
  Dere har allerede arbeidet hardt dette året, og vi unner dere en velfortjent og forhåpentligvis fredelig jul.

   

  Vennlig hilsen
  faggruppeleder Petrin på vegne av hele styret i Operasjonssykepleierne NSF

  Last ned hele julehilsenen i pdf.

  Les mer