Det utlyses i år også ut stipend.
Tildelingen skjer i tilknytning til Operasjonssykepleierne NSF seminardager, som i 2024 er i Trondheim.

Informasjon om stipendene, hensikt og vilkår samt søknadsskjema (pdf.)


Operasjonssykepleierne NSF – utdanningsstipend

Doktorgrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 20.000.- Det utdeles 1 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.
Mastergrad: Stipendets størrelse er på inntil kr. 15.000.- Det utdeles 2 stipend under forutsetning av kvalifiserte søkere.

 

Operasjonssykepleierne NSF – reise- og studiestipend

Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.

 

Operasjonssykepleierne NSF – FoU stipend

Det utdeles 1 stipend inntil kr 10.000,- under forutsetning av kvalifiserte søkere.


Søknaden sendes styret i Operasjonssykepleierne NSF som foretar den endelige utvelgelsen. Søknadsskjema tidligere i saken.
Søknadsfrist er 05. juni 2024

Eventuelle spørsmål kan rettes til Operasjonssykepleierne NSF sitt styre ved faggruppeleder Petrin Hege Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no

bilde fra National cancer institute hentet fra Unsplash.com