NSFLOS arbeider for

Våre innsatsområder er definert i vårt strategidokument, som revideres på våre generalforsamlinger.

NSFLOS sine innsatsområder finnes nå på faggruppesidene på NSF.no