NORNAlogo

NORNA, Nordic Operating Room Nurses Association, ble grunnlagt i 1993. Det er en nordisk organisasjon for operasjonssykepleiere i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

NORNA er en organisasjon som ivaretar operasjonssykepleiernes interesser innenfor perioperativ sykepleie. De vil fremme operasjonssykepleieres faglige ferdigheter, og ha fokus på at faget er basert på vitenskapelig kunnskap, erfaringer og kunnskapsbasert praksis.

NORNA arbeider for:

  • Spre kunnskap om de nordiske operasjonssykepleiernes utdanning og arbeidsvilkår
  • Spre kunnskap om nordisk forskning innenfor perioperativ sykepleie
  • Legge til rette for en felles nordisk forskning innen perioperativ sykepleie

Styret i NORNA består av to medlemmer fra de hver av de nordiske landenes operasjonssykepleierforeninger. Styret møtes to ganger i året. Landene veksler på å være vertskap for styremøtene.

Last ned NORNA sin medlemsfolder (2008)

 


 


Se alle nyheter om NORNA