NORNAlogo

NORNA, Nordic Operating Room Nurses Association, ble grunnlagt i 1993. Det er en nordisk organisasjon for operasjonssykepleiere i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige.

NORNA er en organisasjon som ivaretar operasjonssykepleiernes interesser innenfor perioperativ sykepleie. De vil fremme operasjonssykepleieres faglige ferdigheter, og ha fokus på at faget er basert på vitenskapelig kunnskap, erfaringer og kunnskapsbasert praksis.

NORNA arbeider for:

 • Spre kunnskap om de nordiske operasjonssykepleiernes utdanning og arbeidsvilkår
 • Spre kunnskap om nordisk forskning innenfor perioperativ sykepleie
 • Legge til rette for en felles nordisk forskning innen perioperativ sykepleie

Styret i NORNA består av to medlemmer fra de hver av de nordiske landenes operasjonssykepleierforeninger. Styret møtes to ganger i året. Landene veksler på å være vertskap for styremøtene.

Last ned NORNA sin medlemsfolder (2008)

 


 

  Preliminary program NORNA| Seminardager NSFLOS 2023

  Preliminary program for NORNA| Seminardager NSFLOS 06.-08. September 2023 is now available.

  You can also read more about the keynote speakers and their presentation by clicking the links in the program.

  Program NORNA and Seminardager NSFLOS 2023

  Les mer

  Vi ønsker frie foredrag til den norske parallellen på NORNA/Seminardagene i Bergen

  Frie Foredrag

  Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca. 15 minutter.

  Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer.

  Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord til leder Petrin Eide:  Petrin.Hege.Eide@hvl.no, innen 31. mai (merk at datoen er ulik den som gjelder NORNA)

  Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet. Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

   

  Poster

  Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posteren kan være på norsk.

  Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene.

  Kontakt Petrin Eide: Petrin.Hege.Eide@hvl.no hvis du ønsker å sende inn poster.

  En posterpresentasjon vil bli «honorert» med en reduksjon på kr. 500,- av seminaravgiften for en deltager.

  Frist for innsendelse er 14. juni.

   


  NORNA 2023 - Call for abstract

  Les mer

  LOKALE STIPENDER | NORNA, Generalforsamling og Seminardagene

  På denne siden finnes en oppsamling av lokalestipender som utlyses i forbindelse med NORNA, Generalforsamling og Seminardagene

  Program for NORNA og Seminardager 2023


  Stipender utlyses for medlemmene i NSFLOS Østfold

  Har du lyst til å dra på kongress og knytte kontakter med operasjonssykepleiere fra hele norden?  

  Faggruppen i NSFLOS Østfold har gleden av å lyse ut et stipend til sine medlemmer  NORNA, Seminardager og Generalforsamling 6-8 september.
  Vi ønsker å bidra til at medlemmene våre får mulighet til å utvikle seg faglig og holde seg oppdatert.

  Frist for å søke er satt til 22.mai 2023. Tilbakemelding på innvilget stipend blir gitt 31.mai. 

  Informasjon om - og søknad på stipendet! (pdf.)

  Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til tiwilh@so-hf.no

   

  Mvh styret v/ Tina Wilhelmsen
  Faggruppeleder NSFLOS Østfold


  Stipender utlyses for medlemmene i NSFLOS Nordland

  Lokalgruppen for NSFLOS Nordland, lyser ut 3 stipend til sine medlemmer på maks kr 10.000,- pr stk. for deltagelse på NORNA, Seminardager og Generalforsamling 6-8 september.
  Frist for å søke er 25. mai 2023. 

  Direktelenke for påmelding til NORNA og seminardager

  Informasjon om - og søknad på stipendet! (pdf.)

  Søknad sendes på eget skjema med signatur til sekretær NSFLOS Nordland:
  Christina Olsen, epost: chrolsen@gmail.com


  Stipender utlyses for medlemmene i NSFLOS Oslo og Akershus

  Lokalgruppen for NSFLOS Oslo og Akershus, lyser ut 4 stipend til sine medlemmer på maks kr 10.000,- pr stk. for deltagelse på NORNA, Seminardager og Generalforsamling 6-8 september.
  Frist for å søke er seinest 12 mai 2023. (dette da early bird er innen 15 mai). Du får tilbakemelding innen 14 mai om du får innvilget stipend.

  Direktelenke for påmelding til NORNA og seminardager

  Informasjon om - og søknad på stipendet! (pdf.)

  Søknad sendes på eget skjema med signatur (kan gjerne ta bilde og sende inn med mobil så lenge det er tydelig) til lokalgruppeleder:
  Aina Jøranli, epost: ainajoranli@gmail.com

  Les mer

  Call for Abstract | deadline postponed

  The deadline for call for abstract realted to NORNA 2023 has been postponed.

  New deadline is: April 10th 2023

  Read more about NORNA 2023 - Call for abstract

  Les mer

  NORNA 2023 - Call for abstract

  Radisson BLU Royal Bryggen 6-8 September 2023 
  NORNA 6th congress.


  ONE STEP AHEAD - Perspectives on Operating Room Nursing


  Download this announcement! (.pdf)


  NORNA invites perioperative nurses to submit abstracts to be considered for presentation at the 6th NORNA Congress in Bergen, Norway.

  Abstracts from colleagues from countries outside NORNA are also welcome.

  The aim of the conference is to share perspectives on operating room nursing, and how the future might influence or affect our role as operating room nurses. The theme of the congress is: One step ahead – perspectives on operating room nursing.

  The congress language is English and all abstracts should be written and presented in English.


  Clinical case studies

  During the 6th NORNA Congress we will have a new type of scientific session based on clinical case studies. We would like you to submit a case study, that you will be able to present and discuss during the NORNA Congress. This session will allow the audience and the chairs/board to discuss about your clinical case study. Each clinical case study will present a problematic which you encountered in your professional life (either personally or experienced by a colleague). Once the problematic is exposed to the audience and the board, a discussion will be opened to explore the different possible way to solve this issue. At the end of your presentation, you will explain to the audience how this problematic was solved. If you are interested, please submit a PDF file of your clinical case study.

  Abstracts in general subject areas relevant to the congress theme and aim, are welcomed for oral or poster presentation in the following categories:

  • Scientific research
  • Improvement knowledge/quality projects
  • Clinical case studies

  A scientific committee (SC) will evaluate all abstracts and posters for oral or poster presentation.

  Deadline: March 17th 2023.

  Any questions regarding submissions? Please feel free to contact us by sending an email to astrid.wevling@hiof.no

  We look forward to hearing from you and hope to see you in Bergen.

   


  Author Guidelines

  Submit your abstract/poster by uploading it as an attachment to committee@nsflos.no 

  Your benefits if accepted as an oral speaker, is a free registration to the congress with lunch and coffee breaks included. Benefits for accepted posters will be 500 NOK. from the registration fee


  Criteria for abstract evaluation

  • Does the abstract follow the guidelines given for preparation of abstract?
  • Does the title of the presentation explain the contents of the abstract?
  • Does the language of the abstract indicate that the author can present the paper in
  • understandable English?
  • Does the abstract reflect the Congress theme?
  • Does the abstract have objectives for the Congress participant?
  • Will the subject be of use to the Congress participants in their own work settings?
  • Will the presentation encourage perioperative nurses to analyze current practice?
  • Will the presentation motivate perioperative nurses to develop their practice?

  Requirements

  • Scientific research, Improvement knowledge and Clinical case studies will be accepted
  • The length of the abstract should not exceed 250 words for scientific research and improvement knowledge, and for clinical case studies it will be no more than 500 words.

  All abstract should include

  • Name(s) of authors(s), underline presenter(s), institute and short biography and picture of the presenter(s).
  • Contact person, address, telephone and e-mail
  • Preferred type of presentation; paper or poster
  • Title of the abstract
  • Abbreviations must be defined the first time used
  • All accepted papers will be allowed 20-30 minutes for presentation and questions from the delegates.

  Author Guidelines

  • Presentations based on research studies should include: Title, background, research problem(s), goals, methodology and available results. Mention the key words at the end of the text
  • Presentations based on improvement knowledge/quality projects should include: Title, background, focus of interest, previous research and quality work, purpose and/or problem, theoretical framework and/ or model for quality improvement – present in relevant literature references, conclusions
  • Presentations based on clinical case description should include: Title, description of your case, questions related to your case to ask the audience during your presentation, conclusion: Add the learning points of your case in 2 or 3 bullet points

  Abstracts will only be accepted if they fulfil all of the above criteria and are received by the stated deadline.

  Handling of abstracts/ poster

  • the applicant sends his abstract electronically by email to the SC for consideration
  • the SC considers each abstract, selects and accepts those which are suitable for the scientific program
  • the SC informs the applicants about the outcome of the selection
  • the applicant must inform if he is willing to publish his lecture on line after a congress

  Thank you for submitting your abstract/poster to NORNA congress. You will hear from us as soon as we have evaluated all abstracts and compiled a scientific programme, at the latest in the beginning of May 2023.

  Les mer


Se alle nyheter om NORNA