Styret i NSFLOS og lokalgruppeledere vil gjerne hedre ildsjeler som har stått på for faget, og arbeidet mye for vår sak. Vi har derfor vedtatt at organisasjonene hvert år skal hedre årets ildsjeler.

Lokalgruppene nominerer sin/sine kandidater som vil motta prisen på seminardagene.

Lokalgrupper og styret i NSFLOS kan nominere kandidater til årets ildsjel. En ildsjel er et medlem som over år har vært medlem og vist stort engasjement i operasjonssykepleiefaget. 

Kriterier for å bli årets ildsjel er:

10 års medlemskap i NSFLOS

Langvarig engasjement i lokalgruppa

Har hatt tillitsverv i lokalgruppen, sittet i prosjektgrupper, samarbeidsutvalg eller lignende for å fremme NSFLOS sine interesser. Og /eller vist stort faglig engasjement på arbeidsplassen.

 

Styret NSFLOS januar 2023.

 

Foto Birthe Havnes