NSFLOSlogoweb-liten

Norsk Sykepleierforbund – Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

NSFLOS er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund

NSFLOS har ca 1500 medlemmer og er blant de
største faggruppene i Norsk Sykepleierforbund.

Våre medlemmer utgjør et nettverk av kompetanse innen operasjonssykepleie, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder. En av de viktigste oppgavene våre er markedsføring av faget for å bidra til økt rekruttering av operasjonssykepleiere. Vi trenger flere operasjonssykepleiere for å møte framtidens behov for kompetanse i helseforetakene. Har du lyst til å bli operasjonssykepleier? Ta gjerne kontakt med faggruppen enten hos ditt lokallag eller kontakt sentralstyret.