Nominasjon av Ildsjel 2024

Styret i Operasjonssykepleierne NSF og lokalgruppeledere vil gjerne hedre ildsjeler som har stått på for faget, og arbeidet mye for vår sak.
Lokalgruppestyrene og styret i Operasjonssykepleierne NSF kan nominere kandidater til årets ildsjel med skriftlig begrunnelse innen 1. juni hvert år. Ildsjeler vil hedres under seminardagene samme år.

Retningslinjene for “ildsjel” (pdf.)


Retningslinjer for «Ildsjel»

Følgende kriterier legges til grunn for å bli hedres som ILDSJEL

  • Medlemskap i Operasjonssykepleierne NSF i minst 10 år
  • Aktiv som medlem i Operasjonssykepleierne NSF lokalt (f.eks. medlemsmøter, arrangering av kurs/seminar for lokalgruppen, tillitsverv i lokalgruppen, deltatt i prosjektgruppe, samarbeidsutvalg m.m.)
  • Fremmet Operasjonssykepleiefaget og Operasjonssykepleierne NSF sine interesser lokalt, sentralt eller internasjonalt

Har synliggjort seg ved å:

  • være en pådriver for utvikling og faglig fokus innen operasjonssykepleierfaget
  • vise stort engasjement for egen arbeidsplass
  • bidra til synliggjøring og markedsføring av fagområdet gjennom ulike tiltak (åpen dag, undervisning av kolleger eller studenter, markering av operasjonssykepleierdagen m.m.)

Styret Operasjonssykepleierne NSF
Januar 2023, revidert mars 2024

Bilde av Paul Bulai hentet fra Unsplash.com