Generalforsamling, NORNA og seminardager | 2023

Generalforsamling, NORNA og Seminardager ble avholdt i Bergen 6.-8. september.
På NSF sine nettsider finnes en oppsummering fra Generalforsamling, NORNA og seminardager 2023 (nsf.no)

Generalforsamlingen ble avholdt 6.9
Hovedsakene på GF var årsberetningen til styret og lokalgruppene for 2021-2023, regnskap 2021 og 2022, budsjett 2023, forslag om endring av navn og logo på faggruppen, forslag om ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere, årets ildsjeler og valg av kandidater.
Protokoll Generalforsamlingen 06.09.2023 (pdf.)

Saken om ldsjelene ble presentert under festmiddagen 7.9 (nsflos.no)

Stipen og reisestipend
Det ble utdelt stipend til:

  • Pauline Haugaas, AHUS – Master
  • Ina-Mette Sandåker, SS Arendal – Reise
  • Edona Shamolli, AHUS – Master
  • Ann-Kristin Arnegård, AHUS – Reise
  • Quyen Tran, SØ – Reise

Presentasjoner fra NORNA/ Seminardager
Presentasjoner og informasjon om forelsere finnes i lenke under hver forelesning i selve programmet (nsflos.no) 

Vi takker for hyggelige, inspirerende og lærerrike dager i Bergen!
Nedenfor finnes utvalgte bilder av deltakere på kongressen som har samtykket til publisering 

Stemningsbilde NORNA
Festmiddag NORNA
Stemningsbilde NORNA
Kulturelt innslag NORNA
Kulturelt innslag NORNA
Stemningsbilde NORNA
Stemningsbilde NORNA
Stemningsbilde NORNA
Stemningsbilde NORNA