Norwegian parallel | NORNA 7. september

I den norske paralellen på kongressens første dag, var Stein Ove Danielsen først ut med innlegget: 
Tittel: “Operasjonssykepleierens erfaringer fra covid-19 pandemien -læring knyttet til oppgavedeling”.

Innlegget kan oversendes ved å sende en e-post til redaktor@nsflos.no


Elisabeth Svanevik og Isabella Christine V. Cerda presenterte deretter deres masteroppgave med tittelen:

«Hvordan opplever pasienter som gjennomgår tåreveisoperasjon den postoperative fasen, og hvordan har de forberedt seg til operasjonen og tiden etterpå?»
Oppgaven skal publiseres og presentasjonen kan derfor ikke deles.


Nathalie Erika Åsebø og Helene Sørheim avsluttet den norske paralellen ved å presentere sin masteroppgave:

“Fuktede sterile kompresser i operasjonsfeltet – rengjør eller forurenser”?
Oppgaven skal publiseres og presentasjonen kan derfor ikke deles.