Norwegian parallel | NORNA 8. september

Nina Maria Grønn Hvinden var førstemann ut i den norske paralellen, med innlegget:
«Operasjonssykepleieres bidrag til helhetlig sykepleie på operasjonsstuen».

Oppgaven skal publiseres og presentasjonen kan derfor ikke deles.


Quyen Quyen Tran holdt innlegget:
“Hvordan kan operasjonssykepleierne på donorsykehus fremme god kommunikasjon og samarbeid i det kirurgiske teamet ved organuttak”?


Anne Grethe Østli, presenterte masteroppgaven hun har skrevet med Edona Shamolli:
“Hvordan opplever operasjonssykepleiere ivaretakelse av opplæring i medisinsikteknisk utstyr i operasjonsavdelinger”?

Oppgaven skal publiseres og presentasjonen kan derfor ikke deles.