Æresmedlem Operasjonssykepleierne NSF. 

Forslag til kandidat(er) sendes faggruppens styre med skriftlig begrunnelse. Forslaget skal signeres av to lokalgruppeledere innen 1. juni samme år som Generalforsamlingen avholdes.

Æresmedlem inviteres hvert år til Operasjonssykepleierne NSF sine seminardager/ Generalforsamling. Alle utgifter dekkes av Operasjonssykepleierne NSF.

Retningslinjer for æresmedlem Operasjonssykepleierne NSF (pdf.)


Følgende kriterier legges til grunn for å bli vurdert som æresmedlem i Operasjonssykepleierne NSF:

  • Medlemskap i Operasjonssykepleierne NSF i minst 15 år
  • Aktiv som medlem i Operasjonssykepleierne NSF lokalt (medlemsmøter, arrangering av kurs/seminar for lokalgruppen, verv i styret i lokalgruppen, m.m)
  • Verv i styret Operasjonssykepleierne NSF sentralt og/eller nasjonalt
  • Andre verv i Operasjonssykepleierne NSF (nominasjonskomite/ kontrollutvalg, m.m)

Har synliggjort seg ved å:

  • være bidragsyter til å gjøre Operasjonssykepleierne NSF til en sterk og slagkraftig organisasjon
  • fokus på å synliggjøre at den akutt kritisk syke pasienten har krav på operasjonssykepleiernes spesielle kompetanse
  • være en pådriver til høy faglig kvalitet innen operasjonssykepleiefaget slik at kvaliteten på våre operasjonssykepleiere til enhver tid
  • tilfredsstiller de krav til kompetanse som helsevesenet/samfunnet krever
  • bidra til synliggjøring og markedsføring av fagområdet gjennom ulike tiltak: åpen dag, informasjon og aktiv undervisning av sykepleiestudenter, sykepleiekollegaer og andre interesserte, m.m.
  • stimulere til forskning og fagutvikling innen fagområdet på høgskole og universitetsnivå
Bilde av Piron Quillaume hentet fra Unsplash.com