Nord-Norsk seminar 2023 – Bodø

Nordnorsk seminar felles for operasjon- , anestesi- og intensivsykepleiere vil finne sted i Bodø, 9.-11. februar 2023.


Årets tema er: Utfordringer vi som spesialsykepleiere erfarer i møte med den akutt kristisk syke pasienten.


Påmeldingsfristen er forlenget. Lenke til påmelding finnes her.

Programmet kan hentes på denne lenken.


Program

Torsdag 9. februar

Kl. 14.00 Registrering
Kl. 16.00 – 16.15 Åpning av seminaret
Kl. 16.15 – 17.00 Åpningsinnlegg v/ Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder i NSF
Kl. 17.00 – 18.00 Åpning av utstilling
Kl. 18.00 – 19.00 ECMO v/ Kathrine Nergaard Aas, Seksjonsoverlege Thoraxanestesi UNN
Kl. 20 Middag for påmeldte deltakere

Fredag 10. februar

Temadag om organdonasjon og transplantasjon

Kl. 08.30 Registrering
Kl. 09.00 – 09.15 Møtestart/introduksjon
Kl. 09.15 – 10.00 Innledning v/ Ingebjørg Kvangarsnes
• Hvordan er organdonasjon organisert
• Forutsetninger for å kunne bli organdonor
• Lovgivning
• Etikk og helseøkonomi
Kl. 10.00 – 10.30 Pause/utstilling
Kl. 10.30 – 11.15 Organdonasjonsprosessen v/ Kine A. Lindstrøm
• Identifisering og melding av en donor
• Kontakt med transplantasjonskoordinator
Kl. 11.15 – 12.00 DBD og cDCD v/ Kine A. Lindstrøm
Kl. 12.00 – 13.30 Lunsj/utstilling
Kl. 13.30 – 14.15 Organtransplantasjon v/ Kine A. Lindstrøm
• Hjerte – og lungetransplantasjon
• Lever-, nyre-, pancreas- og øy-celletransplantasjon
• Resultater, livskvalitet og kostnader
Kl. 14.15 – 15.00 Organbevarende behandling v/ Ingebjørg Kvangarsnes
Organuttak v/ Kine A. Lindstrøm
• Forberedelser v/DBD og cDCD
Kl. 15.00 – 15.30 Pause/utstilling
Kl. 15.30 – 16.15 Pårørende og organdonasjon v/ Ingebjørg Kvangarsnes
• Dødsbudskapet
• Film
Kl.16.15 – 16.30 Oppsummering
Kl. 19.00 Seminarmiddag

Lørdag 11. februar

Kl. 09.00 – 09.45 Risiko for re-traumatisering av tortur-overlevere i det kirurgiske forløpet, og
forebyggende tiltak v/ Ana Schippert, leder operasjon AHUS og Stipendiat-
OsloMet
Kl. 09.45 – 10.35 Pause/utstilling
Kl. 10.35 – 11.20 Intensivsykepleie til alvorlig syke koronapasienter på intensiv – en beretning
fra et isolat v/ Knut Dybwig, Intensivsykepleier og PhD
Kl. 11.20 – 11.30 Pause 10 min
Kl. 11.30 – 12.45 Traume – gjennomgang av case med fokus på godt samarbeid gjennom
traumeforløpet v/ Øystein Lysvold – LIS3 gastrokirurgi, Håvard Kadelburger –
LIS3 karkirurgi og Runar Helskog – LIS3 anestesi
Kl. 12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning
Kl. 13.00 Lunsj og hjemreise

Av miljøvennlige hensyn kopieres ikke programmet opp til hver enket deltaker.

 

mvh
Programkomiteen