Fagseminar på Klækken 2014

Last ned programmet her!
Last ned påmedingsskjema her!
Last ned invitasjon her!

Program torsdag 20. mars

 

08.00 – 09.00 Registrering. Besøke utstillerne.

09.00 – 09.10 Åpning v/ AIO Buskerud.

09.10 – 10.30 Postoperativ smertebehandling. Adjuvans – opiater – blokader

Overlege Fredrik Høien, anestesiavdelingen Drammen sykehus

10.30 – 11.15 Kaffe, besøke utstillere

11.15 – 12.30 ”Narkoman på blå resept”

”Fysisk og psykisk avhengighet”

Tidligere statsadvokat og dommer, Bente Roshauw

12.30 – 13.45 Lunsj

13.45 – 14.45 Opiater. Bruk – problematisk bruk. Hvor går grensen?

Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opiater fast

Enhetsleder v/smerteenhet Eva Undall

Sykehuset Telemark HF,

14.45 – 15.30 Besøke utstillere, kaffe

15.30 – 16.30 Uventet dødsfall etter opiatbehandling på sengepost

Hvorfor og hvordan behandler vi smerter?

Nye prosedyrer for opioidbruk.

Overlege/professor Johan Ræder, Avd for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål

16.30 – 17.00 Avslutning – noe å bite i hos utstillere

17.00 – 19.00 Oppfriskende tur i bassenget, eller en herlig tur i det fri

= oppladning til festmiddag

19.00 – 20.00 Vinsmaking kurs (mer inf. På Klækken)

20.00 Festmiddag!

22.00 Dans

 

Program fredag 21. mars

 

08.30 – 08.55 Registrering av nye deltagere.

Besøke utstillerne.

08.55 – 09.00 Velkommen og god morgen. v/AIO Buskerud

09.00 – 09.10 ”Taushet på godt og vondt” – Rollespill

09.10 – 10.10 ”Taushetsplikt på godt og vondt”

Advokat Anne Kjersti Befring, Norsk legeforening

10.10 – 10.40 Besøke utstillere

10.40 – 11.30 Paneldebatt ved:

Advokat Anne Kjersti Befring, Norsk legeforening

Pasientombud i Buskerud, Anne Lene Arnesen,

Lege

Sykepleier/ambulansearbeider

11.30 – 12.00 Besøke utstillere, kaffe, utsjekk.

12.00 – 12.10 Utdeling av premie fra utstillere

12.10 – 13.10 Hypotermi: Prehospitalt- Perioperativt – Postoperativt

Hvorfor er hypotermi farlig og tema for trygg kirurgi?

Hva kan vi gjøre for å forebygge og behandle?

Overlege/professor Johan Ræder, Avd for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål

13.10 Avslutning

13.15 – 14.15 Lunsjbuffet – Hjemreise

Vi tar forbehold om endringer i programmet