EORNA 2022 | Innsending av abstracts

EORNA-kongressen 2022 skal avholdes i Stavanger, 12. – 15. mai 2022.


Kongressen har nå åpnet for innsending av abstracts!


Frist for innsending av abstracts for muntlige presentasjoner er 20. august 2021 forlenget til 27. september 2021

Frist for innsending av abstracts for ePosters er 3. januar 2022


Les mer om innsending av abstracts!

Les mer om EORNA-kongressen 2022!