Den europeiske operasjonssykepleierdagen 15/2-22!

Gratulerer med den internasjonale Operasjonssykepleie dagen !

Operasjonssykepleie er viktig og nødvendig for alle kirurgiske pasienter. Med en kompetanse som sikrer kvalitet, forebygger og optimaliserer kirurgisk arbeid.  Vi har utviklet faget i takt med ny teknologi og nye kirurgiske teknikker, uten å slippe pasientens beste av synet. Nå er det på tide at operasjonssykepleiere får spesialist godkjenning! Ingen andre profesjoner har våre teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Styret i NSFLOS vil jobbe kontinuerlig med å få dette på plass i den kommende perioden.

I år vil vi også ønske dere velkommen til seminardager 8 og 9 september i Fredrikstad. FAGET i FRONT er årets tema, og vi håper at noen av dere vil ta utfordringen med å holde foredrag der fagets ulike dimensjoner kommer til uttrykk. Vi er og vertsnasjon for EORNA kongressen Winds of change i Stavanger 12-15 mai. Vi håper å se mange av dere der!

Faggruppeleder Petrin Eide.