Operasjonssykepleierne NSF

Intraoperative peripheral nerve injury related to lithotomy positioning with steep Trendelenburg in patients undergoing robotic‐assisted laparoscopic surgery – A systematic review

Review av 

Benedikte Bjøro, Ida Mykkeltveit, Tone Rustøen, Bahar Candas Altinbas, Olav Røise, Signe Berit Bentsen


Publisert i Journal of Advanced Nursing 2019;00:1–14

https://doi.org/10.1111/jan.14271


Se abstract og les artikkelen via DOI
(tilgang til fulltekst kan kreve at man åpner artikkelen på sin arbeidsplass eller gjennom andre tilgangstilbydere)