Nord-Norsk seminar 2020 – Påmelding

Nord-Norsk seminar 2020 arrangeres 7. – 9. mai 2020 i Tromsø, på Scandic Ishavshotell!


Påmelding er nå tilgjengelig via NSF.no!

Påmelding for operasjonssykepleiere

Påmelding for utstillere


Program er nå tilgjengelig!


Nord-Norsk seminar for operasjonssykepleiere arrangeres hvert annet år av NSFLOS Troms, avdeling Tromsø. Kurset retter seg først og fremst mot operasjonssykepleiere som ønsker faglig påfyll fra gode og engasjerende forelesere, men kan også være aktuelt for annet helsepersonell.

Under årets fagkongress vil vi rette fokus mot skadetematikk i arktis samt ny teknologi innen kirurgi.

Arktisk turisme øker, uteaktiviteter som skikjøring og toppturer likeså. Hvilke typer av skader kan vi forvente som følge av dette? Hvordan kan vi forberede oss best mulig og hva slags kunnskap bør vi ha?

Kirurgien er i stadig utvikling som en konsekvens til ny viten og teknologi, hvordan kommer dette påvirke vår profesjon og arbeidshverdag?


Faglig program kommer snart!

Program er nå tilgjengelig!


Last ned flyers! (.pdf)